Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4 ΑΤΟΜΩΝ

– ΔΥΟ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.3.22 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25.3.2022

Αρμόδια υπάλληλος: κα Ελευθερία Πρίφτη (τηλ. :2736 320350)

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης