Διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Ο Δήμος Κυθήρων υλοποιεί το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) για την εκπόνηση του οποίου ακολουθούνται οι «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380Β/05.10.2020) καθώς και η αντίστοιχη ερμηνευτική εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑ ΑΠ/27808/206. Στο πλαίσιο αυτό καλούμε κάθε πολίτη, φορέα και ενδιαφερόμενο να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση ty@kyhira.gr έως τις 21 Μαρτίου 2022 σχόλια, παρατηρήσεις ή προτάσεις ως προς τις προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

H Υλοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020».

Κατεβάστε τα παρακάτω σχετικά έγγραφα για ενημέρωσή σας

ΣΦΗΟ-Π1α_Παρουσίαση
ΣΦΗΟ-Π1β_Παρουσίαση

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης