Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για ηλεκτρικά ποδήλατα

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για ηλεκτρικά ποδήλατα

Ο Δήμος Κυθήρων υπέβαλε πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 255.816,48€ προς το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ώστε να συμπεριληφθεί στην πράξη «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη.

Η πρόταση του Δήμου προβλέπει -σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που δόθηκαν από το ΚΑΠΕ- την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων με το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών για την υλοποίηση του συστήματος.

Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει σε κατοίκους και επισκέπτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.

Η πρόταση περιλαμβάνει την προμήθεια 30 ηλεκτρικών ποδηλάτων, τα οποία θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό.

Η δράση περιλαμβάνεται στον ενεργειακό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό του Δήμου, όπως αυτός αναπτύχθηκε και στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), για την αντιμετώπιση προβλημάτων μικροκινητικότητας, τα οποία την καλοκαιρινή περίοδο είναι οξυμένα στους μεγάλους οικισμούς λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης