3 νέα Seatracks στα Κύθηρα

3 νέα Seatracks στα Κύθηρα

Ο Δήμαρχος Κυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης υπέγραψε την σύμβαση για το έργο με τίτλο «Προσβάσιμα Κύθηρα». Η σύμβαση ανέρχεται σε 137.467,50€ και ανάδοχος του έργου, μετά από δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ανεδείχθη η εταιρεία «ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ».

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση μη μόνιμων υποδομών σε 3 παραλίες του Κυθήρων για την διευκόλυνση της αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση, κ.λπ.) στην θάλασσα. Η εγκατάσταση των υποδομών προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις παραλίες Αγ. Πελαγία, Διακόφτι και Παλαιόπολη, σε σημεία όπου η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Ο Δήμος Κυθήρων διαθέτει ήδη μια τέτοια υποδομή στο Καψάλι, η οποία λειτουργεί με επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Έτσι, τα Κύθηρα θα γίνουν ένα από τα ελάχιστα ελληνικά νησιά αντίστοιχου (ή και μεγαλύτερου) μεγέθους που θα διαθέτουν 4 συνολικά seatracks, με σωστή γεωγραφική κατανομή (βορράς, κέντρο, νότος).

Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί σε κάθε μία από τις 3 παραλίες περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση των πολιτών, και συγκεκριμένα:

  • Μη μόνιμη (αφαιρούμενη κατά το χειμώνα) διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ – σύστημα Seatrack
  • Λουτήρας – Ντουζ για Αμεα
  • Λυόμενος ξύλινος διάδρομος παραλίας για Αμεα
  • Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής (χημική τουαλέτα) προδιαγραφών για Αμεα
  • Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο αποδυτήριο προδιαγραφών για Αμεα
  • Σκίαση

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου συνεισφέρει ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας αλλά και στην άρση της περιθωριοποίησής τους από το κοινωνικό σύνολο. Ο Δήμος θα έχει, πλέον, την ικανότητα και την δυνατότητα να στοχεύσει στην ανάπτυξη του τουρισμού των ατόμων με κινητικές δυσκολίες και στην προσέλκυση τουριστών αυτής της κοινωνικής ομάδας, καθώς το νησί αποτελεί ούτως ή άλλως οικογενειακό προορισμό και επιλέγεται από τουρίστες που επιθυμούν προορισμούς με φυσική ομορφιά, ηρεμία και ποιότητα υπηρεσιών.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης