Ορισμός Αντιδημάρχων και ανάθεση καθηκόντων

Ορισμός Αντιδημάρχων και ανάθεση καθηκόντων

Ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, με απόφασή του, όρισε τους Αντιδημάρχους του Δήμου και καθόρισε τα καθήκοντά τους από 10-01-2022 μέχρι 31-12-2023, ως ακολούθως:

Αντιδήμαρχος κ. Σούγιαννης Χαράλαμπος (με αντιμισθία), με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Αναπληρωτής Δημάρχου
 • Τεχνικών Έργων και Εργασιών
 • Καταστημάτων, Επιχειρήσεων, Εμπορίου, Πρωτογενούς Τομέα
 • Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Αιγιαλών
 • Συγκοινωνίας και Κυκλοφοριακού
 • Κατά τόπον τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κυθήρων

Αντιδήμαρχος κ. Ζαντιώτης Παναγιώτης (με αντιμισθία), με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Ύδρευσης, Αποχέτευσης
 • Οικονομικών
 • Δημοτικών Ακινήτων και Κληροδοτημάτων

Αντιδήμαρχος κ. Κομηνός Γεώργιος (χωρίς αντιμισθία), με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Καθαριότητας και Δημοτικού Φωτισμού
 • Παιδείας, Εκπαιδευτηρίων και Αθλητισμού
 • Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Μέριμνας
 • Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής σε συνεργασία με την αρμόδια Δημοτική Επιτροπή
 • Υπεύθυνος τέλεσης πολιτικών γάμων στην Δ.Ε. Κυθήρων

Αντιδήμαρχος κ. Κατσανεβάκης Ιωάννης (με αντιμισθία), με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Πολιτικής Προστασίας
 • Δημοτικών Κοιμητηρίων
 • Κατά τόπον τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αντικυθήρων

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης