Δημαιρεσίες 2022

Δημαιρεσίες 2022

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου συνήλθε σε διά ζώσης ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθήρων κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος συμβούλου της πλειοψηφίας  κ. Γεωργίου Κομηνού, προκειμένου να εκλέξει το Προεδρείο και τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για το δεύτερο μισό της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Πρόεδρος του Δ.Σ. επανεξελέγη ο κ. Μανώλης Στάθης, με 9 ψήφους, δηλαδή με την υποστήριξη της δημοτικής πλειοψηφίας, καθώς η μειοψηφία επέλεξε το «λευκό», παρά την ισχύουσα ανά την Ελλάδα πολυετή αυτοδιοικητική παράδοση σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του ΔΣ που προκύπτουν (εκ του Νόμου) αντίστοιχα από την πλειοψηφία, τη μείζονα και την ελάσσονα αντιπολίτευση, εκλέγονται με ευρεία πλειοψηφία, δηλαδή με τη στήριξη όλων των παρατάξεων. Αντίθετα, η δημοτική πλειοψηφία, υποστήριξε την υποψηφιότητα του κ. Στέλιου Μεγαλοκονόμου για τη θέση του Αντιπροέδρου του ΔΣ, ενώ Γραμματέας εξελέγη ο κ. Ευάγγελος Λουράντος εκ μέρους της πλειοψηφίας, καθώς η παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας αποποιήθηκε τη σχετική θέση.

Σε ό,τι αφορά στην Οικονομική Επιτροπή, η σύνθεσή της μετά τις δημαιρεσίες της Κυριακής 9-1, έχει ως εξής για το υπόλοιπο της θητείας:

Πρόεδρος: Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης (εκ του Νόμου)

Μέλη:

  • Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Σούγιαννης (εκ του Νόμου)
  • Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Ζαντιώτης (εκ του Νόμου)
  • Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κομηνός (δι΄ εκλογής)
  • Πρόεδρος ΔΛΤ κ. Δημήτριος Καλλίγερος (δι΄ εκλογής)
  • Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Μαγουλάς (δι΄ εκλογής)
  • Δημοτικός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Τριφύλλης (δι΄ εκλογής)

Η Οικονομική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση της θα εκλέξει με φανερή ψηφοφορία ένα από τα μέλη της ως Αντιπρόεδρο.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης