Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο στο Δήμο Κυθήρων

Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο στο Δήμο Κυθήρων

Η εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα περιλαμβάνεται στην δεύτερη φάση του Προγράμματος Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», προς τιμήν του μεγάλου πρωτοπόρου Έλληνα Πολεοδόμου και Αρχιτέκτονος του 20ού αιώνα (1903-1975).

Η σχετική απόφαση που εκδόθηκε σε ΦΕΚ στις 20 Δεκεμβρίου (ΦΕΚ 6046/Β/20-12-2021), υπογράφεται από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαο Ταγαρά, υπό τον τίτλο «Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Β΄ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020». Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει 128 δήμους ή δημοτικές ενότητες ή ομάδες δημοτικών ενοτήτων και έχει προϋπολογισμό 401 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ουσιαστικά μετεξέλιξη των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων/ΓΠΣ και των Σχεδίων Χωρικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης/ΣΧΟΑΠ) θα καθορίσουν χρήσεις γης, όρους δόμησης, περιοχές προστασίας, θα ορίζουν τις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, θα καθορίζουν και θα χαρακτηρίζουν το οδικό και γενικώς τα μεταφορικά δίκτυα. Επίσης, θα περιλαμβάνουν μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μέτρα για την υποστήριξη καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Τα τελικά κείμενα θα συνοδεύονται από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων και θα εγκρίνονται μέσω Προεδρικού Διατάγματος, ώστε να τύχουν προδικαστικού ελέγχου από το Συμβούλιο της Επικρατείας και να καταστούν νομικά ακλόνητα.

Η προκήρυξη των μελετών της 2ης φάσης του προγράμματος «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» θα πραγματοποιηθεί άμεσα σε ομάδες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που αποτελεί την αναθέτουσα αρχή, η οποία έχει αναλάβει την αρμοδιότητα και την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης όλων των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού,  και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι αυστηρά ο Ιούνιος 2025.

Η ολοκλήρωση των ΤΠΣ θα δώσει τέλος στις αυθαίρετες υπηρεσιακές (ή/και πολιτικές) ερμηνείες της πολεοδομικής νομοθεσίας και στην εν γένει πολεοδομική αναρχία, θέτοντας σε συγκεκριμένες βάσεις την ανάπτυξη της κάθε περιοχής.

Η ένταξη του Δήμου Κυθήρων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της Δημοτικής Αρχής και αναμφίβολα επιβεβαιώνει την πολυετή προσπάθεια και αγωνία του αλησμόνητου Δημοτικού Συμβούλου Μανώλη Στάθη, σχετικά με το ζήτημα, το οποίο γνώριζε σφαιρικά, πιέζοντας προς κάθε κατεύθυνση επί πολλά χρόνια για την υλοποίησή του.

Μόνο με το ΤΠΣ μπορεί να περιφρουρηθεί η φύση, το δομημένο και ανθρωπογενές περιβάλλον και ο πολιτισμός των Κύθηρων, να προφυλαχθεί το νησί από την άναρχη και φαραωνική ανάπτυξη που σχετίζεται μόνο με το εφήμερο κέρδος και να παραδοθεί στις επόμενες γενιές βιώσιμο και με ζωτική αναπτυξιακή προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης θα συγκροτήσει ειδική επιτροπή προκειμένου να διοργανωθεί στα Κύθηρα ένα μεγάλης εμβέλειας συνέδριο το 2023, με θέμα την σχέση της φέρουσας ικανότητας των υποδομών με την τουριστική ανάπτυξη, ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για το μέλλον του τόπου μας.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης