Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, (ΔΕ διοικητικών)

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, (ΔΕ διοικητικών)

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, (ΔΕ διοικητικών), με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνών).

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε τα παρακάτω έντυπα:

1. Ανακοίνωση

2. Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ-1

3. Παράρτημα Η.Υ.

4. Έντυπο αίτησης

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης