Νέες συμβάσεις έργων υπέγραψε ο Δήμαρχος

Νέες συμβάσεις έργων υπέγραψε ο Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης υπέγραψε τις συμβάσεις εκτέλεσης των παρακάτω έργων:

  1. «Σύνδεση νέων γεωτρήσεων ύδρευσης Νήσου Κυθήρων». Το έργο έχει προϋπολογισμό μελέτης 74.400€ και το ποσό της σύμβασης μετά την επιτευχθείσα έκπτωση είναι 41.664€ (μέση έκπτωση 44%). Το έργο αφορά την μεταφορά ύδατος από την νέα γεώτρηση στην θέση «Διστέρνια», σε υπάρχουσα δεξαμενή στην θέση «Κρυόβρυση» μέσω της κατασκευής αντλιοστασίου/βανοστασίου και αγωγού μήκους 750 μέτρων. Ανάδοχος είναι ο Χρήστος Μαρασιώνης ΕΔΕ και η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 5 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
  2. «Ανακατασκευή – διαμόρφωση κεντρικής οδού Βιαραδίκων». Το έργο έχει προϋπολογισμό μελέτης 74.000€ και το ποσό σύμβασης μετά την επιτευχθείσα έκπτωση είναι 52.823,72€ (μέση έκπτωση 29%). Ανάδοχος είναι ο Χρήστος Μαρασιώνης ΕΔΕ και η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 5 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου και υπήρξε ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης