Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κυθήρων

Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κυθήρων

Ανακοίνωση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την προσέλκυση/ επιλογή ωφελούμενων μέσα από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της Πράξης

«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κυθήρων»

(υπ’ αριθμ. 5171/09.06.2017 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», ΟΠΣ: 5003504, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Κατεβάστε την Ανακοίνωση/Πρόσκληση από εδώ

 

 

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης