Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων

Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων

Ακόμα μία σημαντική χρηματοδότηση εγκρίθηκε για το Δήμο μας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πρότασης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Κυθήρων» του Ε.Π. Αττική 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 229.000€ και το ποσό χρηματοδότησης που εγκρίθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη είναι 100.000€, ενώ το πρόσθετο ποσό που θα απαιτηθεί μετά την δημοπράτηση του έργου -όπου αναμένονται σημαντικές εκπτώσεις- θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση τριών (3) σχολικών κτιρίων του Δήμου Κυθήρων και συγκεκριμένα του Δημοτικού Σχολείου Χώρας, του Δημοτικού Σχολείου στις Καρβουνάδες και του Νηπιαγωγείου Λιβαδίου.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί:

  • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
  • Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης
  • Αναβάθμιση συστήματος ψύξης

Η υλοποίηση του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (φωτισμός, ψύξη και θέρμανση) εντός των κτιρίων για μαθητές και δασκάλους αλλά και την μείωση του κόστους της καταναλισκόμενης ενέργειας (ηλεκτρικής και καυσίμων) και του κόστους συντήρησης των κτιρίων, εξοικονομώντας οικονομικούς πόρους του Δήμου που θα μπορούν να διατεθούν για άλλες δράσεις.

 

Μετά την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων το κάθε κτίριο θα αναβαθμιστεί κατά δύο τουλάχιστον κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ 2017, και συγκεκριμένα:

  • Δημοτικό Σχολείο Χώρας από ενεργειακή κατηγορία «Η» σε ενεργειακή κατηγορία «Γ»
  • Δημοτικό Σχολείο Καρβουνάδων από ενεργειακή κατηγορία «Ζ» σε ενεργειακή κατηγορία «Γ»
  • Νηπιαγωγείο Λιβαδίου από ενεργειακή κατηγορία «Ζ» σε ενεργειακή κατηγορία «Γ

Με την υλοποίησή του έργου θα επιτευχθεί μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των κτιρίων κατά 219.589,90 kWh και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 104,20 τόνους CO2 ετησίως.

Ο Δήμος Κυθήρων συνεχίζει με συστηματικό τρόπο την προσπάθεια αξιοποίησης κάθε δυνατότητας χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων μας.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης