Ο Δήμος Κυθήρων δημιουργεί Ενεργειακή Κοινότητα

Ο Δήμος Κυθήρων δημιουργεί Ενεργειακή Κοινότητα

Από το 2015 ο Δήμος έχει αρχίσει να ασχολείται με το ενεργειακό σκηνικό των νησιών σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσει ενέργεια τόσο για λόγους κόστους όσο και σαν συμβολή στην προσπάθεια της Χώρας για την ενεργειακή μετάβαση. Βασικά στοιχεία της μέχρι τώρα δράσης είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης εγκαταστάσεων (κυρίως φωτισμού) με νεότερης τεχνολογίας και ενεργειακές παρεμβάσεις κτιρίων όταν δινόταν η δυνατότητα

Πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο δημιούργησε Διαπαραταξιακή Επιτροπή μελέτης με εκπροσώπηση των τριών δημοτικών παρατάξεων (Χαράλαμπος Σούγιαννης – αντιδήμαρχος/συντονιστής, Νικόλαος Μαγουλάς, Γεώργιος Διδυμιώτης), του ΚΙΠΑ (Ιωάννης Τραβασάρος), της ΕΕΠΚΑ (Δημήτριος Πανάρετος) και δυο ιδιωτών επιστημόνων (Μάνος Βασιλάκης και Σπύρος Μιχαλακάκης), η οποία αφού διερεύνησε το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ κατέληξε ομόφωνα σε πρόταση δημιουργίας Ενεργειακής Κοινότητας, η οποία σε πρώτη φάση θα έχει βασικά μέλη τον Δήμο Κυθήρων και τις σχετικές υπηρεσίες/δραστηριότητές του, με προοπτική διεύρυνσης αυτής της δραστηριότητας στο άμεσο μέλλον και πέρα από τα στενά δημοτικά πλαίσια (σε τοπικές επιχειρήσεις και πολίτες).

Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελεί την πυξίδα το Δήμου μας για ενεργειακά θέματα. Αποδεικνύοντας και στην πράξη ότι υπάρχει και άλλη λύση για την ενεργειακή μετάβαση, τέτοια που θα είναι προς όφελος του νησιού μας και των κατοίκων/επισκεπτών. Και καθιστά για ένα ακόμα λόγο απαράδεκτη την όποια σκέψη για εγκατάσταση δεκάδων βιομηχανικών ανεμογεννητριών στα Κύθηρα (θέμα στο οποίο ο Δήμος μας έχει εκφρασμένη και τεκμηριωμένη αντίθεση και αντιμετωπίζει και νομικά).

Το όραμα το Δήμου είναι να καταστήσει τα Κύθηρα και Αντικύθηρα, πραγματικά «πράσινα» νησιά», συμβάλλοντας στην προσπάθεια της ενεργειακής μετάβασης, με σκοπό την υποστήριξη των εθνικών στόχων αλλά και την οικονομική ανάπτυξη των νησιών μας. Στοχεύουμε μακροπρόθεσμα (2050) στην σχεδόν 100% κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μας από αυτοπαραγωγή μέσω ΑΠΕ. Και ανάλογα με τις δυνατότητες στην παραγωγή λογικού περισσεύματος που θα δημιουργήσει πόρους για το Δήμο με σκοπό την ενίσχυση των δράσεων και υποδομών του.

  1. Ενεργειακό προφίλ Κυθήρων

Τα Κύθηρα το 2020 έχουν εκτιμωμένη συνολική ενεργειακή κατανάλωση 52 GWh εκ των οποίων ηλεκτρική ενέργεια είναι τα περίπου 17-18 GWh.

Η εκτίμηση της εξέλιξης της προβλεπόμενης κατανάλωσης φαίνεται στον Πίνακα σε 2 σενάρια (σενάριο business as usual και σενάριο εντιο9νης ανάπτυξης), περιλαμβανόμενων και των επιπτώσεων ενεργειακής εξοικονόμησης. Είναι βασισμένη εν πολλοίς στην έντονη ανάπτυξη των Κυθήρων τα τελευταία χρόνια στον τουριστικό τομέα, στις αναμενόμενες επιπτώσεις βελτίωσης των υποδομών που ήδη πραγματοποιούνται, και σε δυνατότητες που έχουν τα Κύθηρα για την παραγωγική τους ανασυγκρότηση (π.χ. στον πρωτογενή τομέα). Σε όλες τις περιπτώσεις η παραγωγή φθηνής και εύκολα προσβάσιμης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά στην τοπική ανάπτυξη.

 

  1. Η Ενεργειακή Κοινότητα

Η προμελέτη του Δήμου (διασταυρωμένη με στελέχη της αγοράς, ενεργειακούς συμβούλους κλπ.) προβλέπει ότι είναι δυνατόν η ΕνΚοιν να παρέχει το Ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα κόστος της τάξης των 50-60 Ευρώ ανά MWh (και αυτό είναι ανεξάρτητο από τις παρούσες και ενδεχόμενες και στο μέλλον δραματικές αυξήσεις των ορυκτών καυσίμων). Η αναφερομένη τιμή βασίζεται σε ένα τυπικό σενάριο επιδότησης της εγκατάστασης ενώ θα αναζητηθεί περεταίρω στήριξη τόσο από την κεντρική κυβέρνηση όσο και την Περιφέρεια.

  1. Τα επόμενα βήματα

Ο Δήμος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ανέθεσε την επόμενη φάση του προγράμματος (διαμόρφωση της Ενεργειακής Κοινότητας και του Επιχειρηματικού Σχεδίου) σε εξειδικευμένο ενεργειακό σύμβουλο ακολουθώντας τη βέλτιστη πρακτική των ΕνΚοιν μετά από έρευνα της αγοράς και ομόφωνη εισήγηση της Διαπαραταξιακής. Το σχετικό κονδύλι της πρώτης φάσης ύψους 12.400 Ευρώ είναι ήδη δεσμευμένο και αναμένουμε να έχει ολοκληρωθεί στους επομένους 3 μήνες. Θα ακολουθήσει η αδειοδότηση και μετα οι επόμενές φάσεις (κατασκευή, σύνδεση κλπ.).

Κάναμε το πρώτο βήμα, πιστεύουμε αποφασιστικό, στο να στηρίξουμε την ανάπτυξη στα Κύθηρα και να τα κάνουμε υπόδειγμα στην ενεργειακή μετάβαση, τη φιλικότητα στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ένα ιδανικό τόπο που αξίζει να ζει κανείς και να προοδεύει.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης