Τροποποίηση-προσθήκη στο έργο «Επισκευή και αλλαγή χρήσης παλαιού σχολείου Αγγλοκρατίας (Αστικόν) σε αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων»

Τροποποίηση-προσθήκη στο έργο «Επισκευή και αλλαγή χρήσης παλαιού σχολείου Αγγλοκρατίας (Αστικόν) σε αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων»

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τροποποίηση-προσθήκη στο κριτήριο 22.Δ της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 3953/16-08-2021 που αφορά το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΣΤΙΚΟΝ) ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ» (ΑΔΑ: 6Ρ5ΚΩΛΨ-1ΚΘ).

Δείτε περισσότερα εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης