Συνάντηση με τα στελέχη της “Νέας Μητροπολιτικής Αττικής”

Συνάντηση με τα στελέχη της “Νέας Μητροπολιτικής Αττικής”

Ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του κ. Μ. Μπερέτσο και κ. Δ. Μπογιατζή, συναντήθηκε με τα στελέχη διοίκησης του νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού που έχουν συστήσει η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Αθηναίων με την επωνυμία “Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.”. Η ίδρυση του Αναπτυξιακού Οργανισμού έγινε με βάση τις προβλέψεις των Νόμων 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α/11.03.2020) και 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α/30.05.2020), καθώς και των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες (ν. 4548/2018), ώστε να αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας Αττικής, και να συμβάλλει στην προώθηση των ευρύτερων αναπτυξιακών στόχων και προτεραιοτήτων της σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντηλλάγησαν απόψεις αναφορικά με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Κυθήρων, αλλά και των νησιών της Αττικής και συμφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία του Οργανισμού τόσο με το Δίκτυο Νήσων Αττικής όπου ο Δήμαρχος Κυθήρων είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. όσο και με το Δήμο μας ειδικότερα, στην κατεύθυνση της ωρίμανσης σημαντικών έργων υποδομής.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης