Διακοπή νερού στις Τ.Κ. που υδρεύονται από την δεξαμενή της “Σκληρής”

Διακοπή νερού στις Τ.Κ. που υδρεύονται από την δεξαμενή της “Σκληρής”

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου και από τις 09:00′ έως τις 15:00′ θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης υδρομετρητών και επισκευές βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων που υδρεύονται από την δεξαμενή της “Σκληρής”.
Για το λόγο αυτό θα υπάρξουν διακοπές στην υδροδότηση των Τοπικών Κοινοτήτων Αρωνιαδίκων και Φριλιγκιανίκων.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης