Η μισή αλήθεια ισοδυναμεί με ψέμα

Η μισή αλήθεια ισοδυναμεί με ψέμα

Τα πρόσφατα δημοσιεύματα της ιστοσελίδας «Kythera News» σχετικά με τον διαγωνισμό των αφαλατώσεων αποτελούν μνημείο παραπλάνησης και παραπληροφόρησης με μοναδικό σκοπό να προσελκύσουν αναγνώστες, με τη γνωστή πλέον μέθοδο των δήθεν αποκαλυπτικών πηχυαίων τίτλων, που όμως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και θυμίζουν άλλες εποχές. Ωστόσο, δεν εκπλησσόμεθα από αυτή τη συμπεριφορά, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αποδεικνύει τον πραγματικό σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Υιοθετώντας άκριτα και χωρίς να διαθέτει όλα τα στοιχεία, κάθε άποψη που άμεσα ή έμμεσα βάλει κατά του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, όπως π.χ. έκανε τον Αύγουστο του 2020 αναδημοσιεύοντας (και ουσιαστικά υιοθετώντας) άθλια και συκοφαντικά δημοσιεύματα για τον Δήμαρχο σχετικά με την υπόθεση του κανονιού στα Αντικύθηρα, επιχειρεί να δικαιολογήσει την παρουσία της στα Κύθηρα και ταυτόχρονα να παράσχει βακτηρία στην παραπαίουσα λόγω των δεκάδων έργων και δράσεων του Δήμου αντιπολίτευση. Το ίδιο έκανε εξάλλου και με το ζήτημα του τρόπου συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων, όπου υιοθέτησε τις απόψεις της αντιπολίτευσης που όμως ΔΕΝ έγιναν εν τέλει δεκτές από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η αναφορά μάλιστα της εν λόγω ιστοσελίδας σε έντυπα που μόνο για την αντικειμενικότητά τους δεν φημίζονται στο νησί μας (!), τα δημοσιεύματα των οποίων υιοθετεί άκριτα, αποδεικνύει όλα τα παραπάνω. Επί της ουσίας, τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα:

 1. ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ τις θέσεις του Δήμου όπως αυτές αναλυτικά και απόλυτα τεκμηριωμένα εκφράστηκαν στην ΑΕΠΠ μέσω επισήμων εγγράφων, τα οποία δεν ζήτησαν να λάβουν, όπως συνήθως κάνουν με άλλα θέματα για τα οποία συχνά πυκνά ζητούν πληροφορίες από το Δήμο και τα όργανα διοίκησής του.
 2. ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ότι τις διακηρύξεις των έργων του Δήμου ΔΕΝ τις συντάσσει ούτε η Δημοτική Αρχή, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε καν η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αλλά αποκλειστικά η Περιφέρεια Αττικής, διά του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Π.Ε. Νήσων που ενεργεί ως επιβλέπουσα υπηρεσία και υπηρεσία σύνταξης και θεώρησης μελετών των εκτελούμενων έργων στο Δήμο μας σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 52 Ν.3979/2011 και την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 35255/28-07-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΝΧΞΒ).
 3. ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ότι το είδος του διαγωνισμού (συνοπτικός ή ανοικτός) δεν σχετίζεται καθόλου και ούτε επηρεάζει τα ποσοστά της έκπτωσης για ένα έργο. Η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επελέγη – όπως προβλέπεται στο Νόμο – επειδή ολοκληρώνεται σε συντομότερο χρόνο σε σχέση με τον ανοικτό διαγωνισμό, όχι όμως εις βάρος της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα συνοπτικών διαγωνισμών που ο Δήμος πέτυχε πολύ σημαντικές εκπτώσεις της τάξης του 40 και του 50% και αντίστοιχα παραδείγματα ανοικτών διαγωνισμών που οι εκπτώσεις ήταν εξαιρετικά χαμηλές και κινούνταν σε μονοψήφια νούμερα. Η μοναδική διαφορά των 2 ειδών διαγωνισμού είναι ότι στον συνοπτικό διαγωνισμό οι προσφορές των εταιρειών υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και εντός 12 ημερών από την ανάρτηση της διακήρυξης και στον ανοικτό υποβάλλονται ηλεκτρονικά (στην ειδική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ) εντός 22 ημερών από την ανάρτηση της διακήρυξης. ΚΑΜΙΑ άλλη διαφορά, καμία σύνδεση του είδους του διαγωνισμού με ζητήματα διαφάνειας ή ύψους έκπτωσης ή ανταγωνισμού. Τόσο στον συνοπτικό διαγωνισμό όσο και στον ανοικτό οι ενδιαφερόμενες εταιρείες ανά την Ελλάδα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής προσφορών χωρίς κανέναν περιορισμό. Εξάλλου, μία από τις προσφεύγουσες εταιρείες υπέβαλε κανονικά την προσφορά της στον συνοπτικό διαγωνισμό, κανείς δεν την εμπόδισε.
 4. ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ότι υπήρχε σαφής διαχωριστική γραμμή καθώς στα κριτήρια ανάθεσης ζητιόταν για την παραδεκτή υποβολή προσφοράς ως κατ’ ελάχιστο εμπειρία η εκτέλεση συγκεκριμένου αριθμού συμβάσεων συναφούς αντικειμένου με το υπό προμήθεια είδος, ενώ στα  κριτήρια αξιολόγησης θα βαθμολογούταν επιπλέον η τυχόν απόδειξη μεγαλύτερης εμπειρίας υποψηφίου με την παράδοση περισσότερων συναφών προμηθειών.
 5. ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ότι ο χαρακτήρας μονιμότητας αφορά και όλα τα προηγούμενα έργα αφαλάτωσης (τουλάχιστον σε 10 νησιά και τα οποία αναφέρθηκαν αναλυτικά στο από 13/09/2021 Δελτίο Τύπου του Δήμου) τα οποία δημοπρατήθηκαν με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθροτ 50 του Ν.4487/16. Μάλιστα σε κάποια από αυτά τα νησιά υπήρχαν ήδη μονάδες αφαλάτωσης και οι διαγωνισμοί αφορούσαν προμήθεια «εφεδρικών» μονάδων χωρίς να προκύψει κάποιο «διαδικαστικό κώλυμα». Άρα καταλαβαίνει κανείς πόσο εύλογο ήταν να γίνει χρήση του εν λόγω άρθρου και στην δική μας περίπτωση για την οποία υπάρχει τεκμηριωμένα επιτακτική ανάγκη άμεσης λειτουργίας των εν λόγω αφαλατώσεων. Εξάλλου οι μονάδες αφαλάτωσης θα είναι εγκατεστημένες εντός container δηλαδή θα είναι φορητές ώστε να μπορούν να μετεγκατασταθούν και να εξυπηρετήσουν έκτακτες ανάγκες υδροδότησης σε άλλες περιοχές του νησιού, εάν αυτό παραστεί αναγκαίο.
 6. ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ουσιώδεις παραμέτρους της ανάθεσης της αφαλάτωσης των Αντικυθήρων συγκρίνοντάς την με μια περίπτωση άσχετη με τα Αντικύθηρα (Τήνος). Το ποσό της σύμβασης για την αφαλάτωση στην Τήνο είναι 69.800€ και όχι 65.000€ που αναφέρεται στο δημοσίευμα και αφορά μίσθωση για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών μόνο, ενώ για τα Αντικύθηρα το ποσό είναι 59.500€ και ΟΧΙ 111.600€ που εσφαλμένα και παραπλανητικά αναφέρεται στο δημοσίευμα και αφορά μίσθωση για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών (δηλαδή η διπλάσια διάρκεια). Στο ανωτέρω ποσό για τα Αντικύθηρα περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες υποδομές για την υποδοχή και εγκατάσταση της μονάδας αφαλάτωσης, καθώς αυτή τοποθετήθηκε και λειτούργησε στο νησί για πρώτη φορά και χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης υποδομής, όπως:
 • Κατασκευή σημείου άντλησης θαλασσινού νερού
 • Δίδυμο Αντλητικό συγκρότημα θαλασσινού νερού για 100% εφεδρεία
 • Δεξαμενή καθίζησης
 • Δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης 0.5 m3
 • Αντλητικό συγκρότημα μεταφοράς του πόσιμου νερού στην κεντρική δεξαμενή του νησιού
 • Ηλεκτροδότηση της μονάδας

Αντίθετα, στην Τήνο όλες οι ανωτέρω υποδομές υπήρχαν και ήταν έτοιμες από τον Δήμο. Η μονάδα αφαλάτωσης των Αντικυθήρων έχει κατασκευαστεί λόγω του δυσπρόσιτου του νησιού με πλήρη εφεδρεία σε όλο τον εξοπλισμό. Δηλαδή η συνολική παραγωγή προέρχεται από δύο τελείως ανεξάρτητες γραμμές. Οι μονάδες αντίστροφης ώσμωσης της αφαλάτωσης των Αντικυθήρων έχουν κατασκευαστεί (η κάθε μία) με σύστημα ανάκτησης ενέργειας για:

 • την δυνατότητα να λειτουργήσει η μονάδα με την εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ που υπήρχε στο νησί.
 • την εξοικονόμηση ρεύματος άνω του 50% με στόχο το χαμηλό κόστος παραγόμενου νερού για τον Δήμο.

Η μονάδα των Αντικυθήρων είναι τελείως καινούργια και αμεταχείριστη με καινούργιες μεμβράνες και λοιπό εξοπλισμό. Οι συνθήκες μεταφοράς στο νησί των Αντικυθήρων είναι τελείως διαφορετικές με το νησί της Τήνου και το κόστος μεταφοράς και εκφόρτωσης του εξοπλισμού μη συγκρίσιμο σε κάθε επίπεδο. Η μονάδα των Αντικυθήρων υποστηρίζεται πλήρως από την ανάδοχο εταιρεία, με αναλώσιμα, πάσης φύσεως υλικά και προσωπικό για το σύνολο των 4 μηνών της σύμβασης, ενώ στην Τήνο την ευθύνη λειτουργίας την έχει ο οικείος Δήμος που έτσι και αλλιώς διέθετε σχετική τεχνογνωσία, προσωπικό και μέσα. Πάσα σύγκριση της περίπτωσης των Αντικυθήρων με την Τήνο είναι ουτοπική και γίνεται για λόγους παραπλάνησης.

Θα πρέπει επιπλέον να θυμίσουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι και σήμερα, η σημερινή διοίκηση του Δήμου, έχει ενταλματοποιήσει και πληρώσει περισσότερα από 5.000 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής (ΧΕΠ) χωρίς να έχει ακυρωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ.) ούτε ένα! Αυτό και μόνο αποδεικνύει το αν η Δημοτική Αρχή τηρεί ή όχι τη νομοθεσία.

Το έργο των αφαλατώσεων θα γίνει γιατί αυτό επιβάλλεται προς το συμφέρον των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού μας. Η διακήρυξη θα προσαρμοστεί πλήρως στην απόφαση της ΑΕΠΠ και θα οριστεί νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ η 25η Νοεμβρίου 2021. Όσοι αφήνουν μομφές περί αδιαφάνειας και μη τήρησης του Νόμου θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικοί, γιατί πέραν των άλλων υποπίπτουν και στο αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης