Διακοπές υδροδότησης στη Χώρα

Διακοπές υδροδότησης στη Χώρα

Από την Τρίτη 14 έως και την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου και από τις 8:00′ έως τις 16:00′ θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης υδρομετρητών στο δίκτυο ύδρευσης της Χώρας Κυθήρων.
Για το λόγο αυτό θα υπάρξουν μικροδιακοπές στην υδροδότηση του χωριού.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης