Χειμερινά δρομολόγια αποκομιδής συμβατικών απορριμμάτων 2021

Χειμερινά δρομολόγια αποκομιδής συμβατικών απορριμμάτων 2021

Ανακοινώθηκαν τα χειμερινά δρομολόγια αποκομιδής συμβατικών απορριμμάτων για το έτος 2021-2022.

Για πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια μπορείτε να καλείτε τον οδηγό του οχήματος στα τηλέφωνα που αναφέρονται στις καταστάσεις.
Δείτε τα στο συνημμένο αρχείο

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης