Πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Κυθήρων θα προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού των σχολικών μονάδων. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε πληροφορίες και την σχετική αίτηση.

  1. Ανακοίνωση
  2. Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης
  3. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης