Αποκατάσταση λειτουργίας του Seatrack στο Καψάλι

Αποκατάσταση λειτουργίας του Seatrack στο Καψάλι

Το seatrack στο Καψάλι λειτουργεί κανονικά πλέον μετά την αποκατάσταση της βλάβης του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά από τους συνανθρώπους μας που το χρειάζονται.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης