Προσωρινό κλείσιμο δρόμου λόγω εργασιών

Προσωρινό κλείσιμο δρόμου λόγω εργασιών

Τη Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 από τις 9:00 π.μ. θα ξεκινήσουν οι εργασίες του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας που έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο κ. ΝΚ Γκολιοπουλο.

Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν σημαντικές εργασίες στο οδόστρωμα του δρόμου στην περιοχή από Προγκί προς Διακοπουλιάνικα, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός  για όλο το χρονικό διάστημα  των εργασιών του έργου από τις 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. για την διέλευσή οχημάτων.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης