Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Seatrack στο Καψάλι λόγω βλάβης

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Seatrack στο Καψάλι λόγω βλάβης

Λόγω σοβαρής βλάβης το  Seatrack στο Καψάλι δεν θα λειτουργήσει για τις επόμενες ημέρες μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης