Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξης: «Εκθεσιακός χώρος για τον μηχανισμό των Αντικυθήρων»

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξης: «Εκθεσιακός χώρος για τον μηχανισμό των Αντικυθήρων»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 31η του μηνός Αύγουστο του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Κυθήρων ( Χώρα Κυθήρων, Τ.Κ. 80100 ), θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την υπηρεσία με τίτλο: «Εκθεσιακός χώρος για τον μηχανισμό των Αντικυθήρων»

Δείτε περισσότερα εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης