Διακοπή νερού στις Κοινότητες Φριλιγκιανίκων & Αρωνιαδίκων

Διακοπή νερού στις Κοινότητες Φριλιγκιανίκων & Αρωνιαδίκων

Την Τετάρτη 11 Αυγούστου από τις 14:00′ έως τις 20:00′ θα πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής σοβαρής βλάβης ύδρευσης στα Φριλιγκιάνικα.

Για το λόγο αυτό θα υπάρξουν διακοπές υδροδότησης σε όλους τους οικισμούς των Τοπικών Κοινοτήτων Φριλιγκιανίκων και Αρωνιαδίκων.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης