Διευκρινίσεις διαγωνισμού : «Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι»

Διευκρινίσεις διαγωνισμού : «Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι»

Διευκρινίσεις για την ακριβή καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΦΤΙ» στην WATERA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

Σε απάντηση του από 16/07/2021 ερωτήματός σας, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο προμήθειας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΦΤΙ», προϋπολογισμού 1.720.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σας γνωρίζουμε ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. απόφασης 106/21-6-2021, (ΑΔΑ 93ΟΤΩΛΨ-Θ7Θ), της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κυθήρων, ορίστηκε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, η 27-7-2021, ημέρα Τρίτη  και η ώρα παραλαβής των προσφορών θα είναι μέχρι τις 10:00 π.μ. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Κυθήρων  kythira.gr

Δείτε το πρωτότυπο έγγραφο εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης