Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2021 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2021 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Κυθήρων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κυθήρων, που εδρεύει στα Κύθηρα της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Δείτε περισσότερα εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης