Λειτουργεί η αφαλάτωση των Αντικυθήρων

Λειτουργεί η αφαλάτωση των Αντικυθήρων

Ξεκίνησε τη λειτουργία της η μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού που εγκαταστάθηκε στο νησί των Αντικυθήρων και η οποία λειτουργεί με την μέθοδο της Αντίστροφης Ώσμωσης (R.O.) και έχει ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 30 m3 πόσιμου νερού.

Η μονάδα αφαλάτωσης σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με τις εξής δύο καινοτομίες:

  • Το σύστημα αφαλάτωσης αποτελείται από δύο επιμέρους γραμμές παραγωγής, έκαστη δυναμικότητας 15 m3/d, με στόχο την ύπαρξη εφεδρείας.
  • Το κάθε σύστημα αφαλάτωσης διαθέτει διάταξη εξοικονόμησης ενέργειας, με στόχο την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης άνω του 50%.

Όλα τα επι μέρους συστήματα της φορητής μονάδας αφαλάτωσης (προκατεργασία, μετακατεργασία, φίλτρα, μεμβράνες, αντλίες, κ.ά.) είναι εργονομικά εγκατεστημένα εντός ενός μεταλλικού εμπορευματοκιβωτίου (container), τυποποιημένων διαστάσεων 20ft, το οποίο έχει θερμομονωθεί και ηχομονωθεί στο εσωτερικό του.

Το όλο σύστημα φέρει κάθε απαραίτητη διάταξη και αυτοματισμό, όπως αντλία υδροληψίας θαλασσινού νερού, αντλία τροφοδοσίας, αντλία υψηλής πίεσης, μεμβράνες αφαλάτωσης (αντίστροφης ώσμωσης), δοσομετρικές αντλίες, σύστημα ανάκτησης ενέργειας κ.λπ., ώστε να πραγματοποιείται αυτόνομα ο κύκλος επεξεργασίας.

Με την μονάδα αφαλάτωσης εξασφαλίζουμε την επάρκεια υδροδότησης στο νησί των Αντικυθήρων για όλο το καλοκαίρι και συγκεκριμένα για διάστημα τεσσάρων μηνών, μία περίοδο που το νησί αντιμετωπίζει έντονο θέμα λειψυδρίας αλλά και αυξημένες ανάγκες νερού λόγω των δημοτικών έργων που κατασκευάζονται αυτήν την περίοδο. Παράλληλα πόσιμο νερό ρέει ήδη στην βρύση του κάθε καταναλωτή.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν επείγοντος αιτήματος του Δήμου μας.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης