Διευκρινήσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό «Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι»

Διευκρινήσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό «Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι»

Απάντηση στην εταιρεία “WATERA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ” σε αίτημα παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό «Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι»

Δείτε τα σχετικά έγγραφα κάνοντας κλικ στα παρακάτω αρχεία

  1. Απάντηση εγγράφου
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα εγκαταστάσεων αφαλάτωσης Αγίας Πελαγίας
  3. Τοπογραφικό διάγραμμα εγκαταστάσεων αφαλάτωσης Διακοφτίου

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης