Διευκρίνηση σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό «Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι»

Διευκρίνηση σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό «Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι»

Σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι» διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

Με τον όρο «βεβαίωση τραπεζικού οργανισμού που να βεβαιώνει την καλή θέση της εταιρίας», εννοείται βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας η οποία θα αναφέρει τα όρια πιστοδότησης του συμμετέχοντα και ότι η συναλλακτική συμπεριφορά του συμμετέχοντα με τον τραπεζικό οργανισμό κρίνεται ικανοποιητική.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης