Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Κυθήρων

Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Κυθήρων

Πρόταση με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Κυθήρων» και  προϋπολογισμό 560.480€ υπέβαλε ο Δήμος Κυθήρων στην Πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Η πρόταση προβλέπει την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για την ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου του Δήμου Κυθήρων ώστε να βελτιωθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες αλλά και να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του έργου του Δήμου, μειώνοντας παράλληλα την επιβάρυνση που επιφέρει η κυκλοφορία των συμβατικών βενζινοκίνητων ή πετρελαιοκίνητων οχημάτων στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα ηλεκτρικά οχήματα:

  • Ένα ηλεκτρικό όχημα με ανατρεπόμενη καρότσα
  • Ένα ηλεκτρικό καλαθοφόρο  όχημα
  • Ένα ηλεκτρικό μικρό pick-up, για χρήση αποκλειστικά στα Αντικύθηρα
  • Ένα ηλεκτρικό επιβατηγό
  • Ένα ηλεκτρικό VAN γενικής χρήσης
  • Δύο ηλεκτρικά VAN με εξοπλισμό κινητού συνεργείου

Οι προτάσεις προς το πρόγραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ» αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής και συντάσσονται με βάση τις προτεραιότητες του αναπτυξιακού προγραμματισμού της Δημοτικής Αρχής σε συνάρτηση με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως αυτές καθορίζονται από τους Προϊσταμένους και το προσωπικό που έχουν άμεση γνώση των προβλημάτων της καθημερινότητας.

Η συγκεκριμένη πρόταση εντάσσεται στον συνολικότερο σχεδιασμό του Δήμου μας για υλοποίηση ενεργειακά αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Κυθήρων έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), ενώ πρόσφατα υπέβαλε πρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση τριών σχολείων του νησιού με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής με συνολικό προϋπολογισμό 229.000€.

Ο Δήμος Κυθήρων θα συνεχίσει να αξιοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων μας.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης