Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς Ποταμού Κυθήρων (Παζάρι)

Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς Ποταμού Κυθήρων (Παζάρι)

Με την υπ’ αρίθμ. 31/2021 λαμβάνοντας απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων έγινε η ψήφιση τού κανονισμού λειτουργίας της Κυριακάτικης υπαίθριας αγοράς Ποταμού Κυθήρων (Παζάρι), δυνάμει της με 32-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Η ανωτέρω απόφαση  δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια και έλαβε ΑΔΑ: Ω2ΜΜΩΛΨ-ΧΔΖ

Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση αυτή κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.
Απόφαση Δ.Σ. 31/2021 – Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς Ποταμού Κυθήρων (Παζάρι).

 

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης