Νέα έργα ύδρευσης υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Νέα έργα ύδρευσης υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ολοκληρώθηκε από το Δήμο μας η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργων ύδρευσης στην πρόσκληση ΑΤ01 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Υποβλήθηκαν τα παρακάτω έργα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 3,35 εκατομμυρίων Ευρώ, άκρως σημαντικά και αναπτυξιακά για το νησί μας, που εντάσσονται στη συνολική υδρευτική πολιτική του Δήμου και αποτελούν μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Master Plan) Διαχείρισης Υδατικών Πόρων που έχει ολοκληρώσει και διαθέτει ο Δήμος Κυθήρων από το 2020.

  1. «Αντικατάσταση και παραλλαγή δικτύων ύδρευσης – διασύνδεση δεξαμενών». Προϋπολογισμός έργου: 1.480.000,00€. Προβλέπεται η αντικατάσταση παλαιών αγωγών ύδρευσης και η κατασκευή νέων σε συνολικό μήκος 23,3 χιλιομέτρων, στις περιοχές Πετρούνι, Ποταμός, Πλακουτά, Κουμέλια, Σκληρή, Γεωργά, Φριλιγκιάνικα, Καστρισιάνικα, Αρωνιάδικα, Κοντολιάνικα, Αγία Κυριακή, Γουδιάνικα, Άγιος Ηλίας, Καφήνα. Η επιλογή των σημείων έγινε με βάση την παλαιότητα των δικτύων και τις συνεχείς βλάβες που παρουσιάζονται στις περιοχές αυτές.
  2. «Προμήθεια, τοποθέτηση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης». Προϋπολογισμός έργου: 1.860.000,00€. Προβλέπεται η κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης στο Καψάλι, την Παλαιόπολη/Αβλέμωνα και τα Αντικύθηρα μαζί με όλα τα συνοδευτικά έργα που απαιτούνται (δίκτυα, συνδέσεις κ.λπ.). Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση 5 σημείων δωρεάν παροχής πόσιμου νερού (Water Dispensers) σε τουριστικούς οικισμούς του νησιού.

Η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών εντός των επομένων μηνών.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης