Διακοπή νερού στις Τοπικές κοινότητες Μυλοποτάμου και Καρβουνάδων

Διακοπή νερού στις Τοπικές κοινότητες Μυλοποτάμου και Καρβουνάδων

Την Παρασκευή 16 Απριλίου από τις 14:00′ έως τις 16:00′ θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης υδρομετρητών στο δίκτυο ύδρευσης της τοπικής κοινότητας Καρβουνάδων. Επίσης το Σάββατο 17 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν ανάλογες εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης της τοπικής κοινότητας Μυλοποτάμου από τις 09:00′ έως τις 14:00′.
Για το λόγο αυτό θα υπάρξουν διακοπές στην υδροδότηση των οικισμών των Κοινοτήτων Καρβουνάδων και Μυλοποτάμου τις ανωτέρω αναφερόμενες ώρες.

 

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης