Διασώζουμε το παζάρι του Ποταμού από βέβαιη κατάργηση

Διασώζουμε το παζάρι του Ποταμού από βέβαιη κατάργηση

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούμε μια συστηματική προσπάθεια παραπληροφόρησης των πολιτών αναφορικά με την σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας για την Κυριακάτικη Υπαίθρια Αγορά Ποταμού, το γνωστό δηλαδή «Παζάρι». Η παραπληροφόρηση αυτή προέρχεται κυρίως από την παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας η οποία έχοντας ως μοναδικό επιχείρημα ενάντια στον Κανονισμό Λειτουργίας του Παζαριού την άποψη «το 1960 πούλαγαν τα πάντα», επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη για λόγους αποκλειστικά πολιτικούς. Το Παζάρι ούτε καταργείται, ούτε θα μεταφερθεί εκτός Ποταμού, οι απόψεις αυτές είναι ουτοπικές, παραπλανητικές και ψευδέστατες. Για να μην υπάρχει η παραμικρή παρεξήγηση, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Το Παζάρι του Ποταμού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαγορεύσεις και τους ορισμούς («λαϊκές αγορές», «υπαίθριες κυριακάτικες αγορές» κλπ.) που θεσπίστηκαν με το Νόμο 4497/2017, επί της ουσίας ευρίσκεται εκτός των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίουΔιεσώθη μετά από έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση της Δημοτικής Αρχής, η οποία ανέδειξε τον παραδοσιακό χαρακτήρα του και την ανάγκη διατήρησής του, λαμβάνοντας από τις αρμόδιες αρχές την έγκριση ώστε να συνεχίσει να  πραγματοποιείται  κάθε Κυριακή, αλλά ουσιαστικά, τυπικά και νομικά βρίσκεται «στον αέρα», καθώς από το Νόμο εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους δημότες που δραστηριοποιούνται σε αυτό. Σύμφωνα με το Νόμο αυτό (4497/17), στις Κυριακάτικες Υπαίθριες Αγορές δεν επιτρέπεται η πώληση νωπών διατροφικών προϊόντων (άρθρο 38 παρ. 2: «Ειδικά, στις υπαίθριες κυριακάτικες αγορές πωλούνται πάσης φύσεως προϊόντα πλην νωπών διατροφικών»). Τα νωπά προϊόντα (που αποτελούν το 85-90% των ειδών που πωλούνται στο Παζάρι) πωλούνται μόνο στις λαϊκές αγορές, οι οποίες όμως αφενός δεν διενεργούνται σε ημέρες επίσημων αργιών, αφετέρου διέπονται από ένα διαφορετικό πλαίσιο που δεν προσήκει στο χαρακτήρα του συγκεκριμένου Παζαριού.
  2. Ο Δήμος Κυθήρων, μετά από επίπονες και συντονισμένες ενέργειες το 2018, κατόρθωσε να αποσπάσει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εμπορίου προκειμένου το Παζάρι του Ποταμού να συνεχίσει τη λειτουργία του με την προϋπόθεση σύνταξης και ψήφισης Κανονισμού Λειτουργίας που θα το προσαρμόζει στις προβλέψεις της Νομοθεσίας. Εάν αυτό δεν γίνει, το Παζάρι οδηγείται σε βέβαιη κατάργηση αφού θα λειτουργεί υπό τον διαρκή φόβο έστω και μίας μόνο καταγγελίας που θα οδηγούσε τους πωλητές σε δυσάρεστες καταστάσεις. Συνεπώς, ο Δήμος με τον Κανονισμό Λειτουργίας, προστατεύει όχι μόνο το ίδιο το Παζάρι αλλά κυρίως τους παραγωγούς και τους δημότες. Πρέπει συνεπώς, να αποφευχθεί κάθε διασταλτική ερμηνεία, η οποία ενδεχομένως να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την κατάργησή του. Εξάλλου, Κανονισμός Λειτουργίας θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και δεκαετίες, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε.
  3. Διατυπώθηκε η άποψη ότι στο Παζάρι «κάποτε» πωλούνταν σχεδόν τα πάντα. Από ζωντανά ζώα μέχρι υλικά οικοδομών. Ακόμα και αν αυτό ισχύει ιστορικά, δεν μπορεί πλέον να ισχύει πρακτικά και ουσιαστικά. Είναι γνωστό ιστορικά ότι οι υπαίθριες αγορές των προηγούμενων δεκαετιών κάλυπταν μια υπαρκτή οικονομική, εμπορική και κοινωνική ανάγκη, καθώς στις εποχές εκείνες τα εμπορικά καταστήματα ήταν απείρως λιγότερα από τα σημερινά, οι αποστάσεις διανύονταν με μεγάλη δυσκολία (οι άνθρωποι δεν πήγαιναν καθημερινά για αγορές αγαθών) και υπήρχε η ανάγκη συγκέντρωσης όλων των αγαθών σε συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να διευκολύνονται οι συναλλαγές. Αυτές οι καταστάσεις έχουν αλλάξει από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Στην εποχή της οικονομίας των υπηρεσιών, των eshops και του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και της ραγδαίας εξάπλωσης δεκάδων εμπορικών καταστημάτων σε όλο το νησί (κάτι πολύ θετικό για την τοπική οικονομία), δεν μπορεί να αποτελεί επιχείρημα ενάντια στον Κανονισμό η άποψη ότι «κάποτε πουλούσαν στο παζάρι ασβέστη και εργαλεία». Όποιος θέλει να αγοράσει τέτοια προϊόντα, θα το κάνει στα εμπορικά καταστήματα και όχι σε μια υπαίθρια αγορά, ειδικά εν έτει 2021. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα τουριστικά είδη, τα οποία εντάχθηκαν στο Παζάρι του Ποταμού τις τελευταίες δεκαετίες (δεν υπήρχε τουρισμός το 50 και συνεπώς ούτε ανάλογα προϊόντα) και για τα οποία επίσης υπάρχουν πολλά τουριστικά καταστήματα στο νησί. Ακόμα και η απόφαση του Νομάρχη Παπαρρηγόπουλου του 1955 αναφέρεται σε «λαϊκή αγορά παντός καταναλωτικού αγαθού» αποδεικνύοντας την παραπάνω σκέψη, ότι δηλαδή η αγορά αυτή κάλυπτε ευρύτερες καταναλωτικές ανάγκες σε μια περίοδο πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Σε μια περίοδο που δεν υπήρχαν ούτε τα σημερινά πολλά εμπορικά καταστήματα, ούτε τα super markets κ.λπ.
  4. Τέλος, διαφωνούμε κάθετα στην άποψη «να μείνει το Παζάρι όπως έχει». Είναι μια άποψη επικίνδυνη, αντίστοιχη ανάλογων πρακτικών που μας κληροδότησε το παρελθόν σε σειρά σημαντικών ζητημάτων όπως π.χ. η νομιμότητα των λιμανιών, που με την πάροδο των ετών κατέστησαν εξαιρετικά δισεπίλυτα. Ζητήματα τα οποία αφέθηκαν στην τύχη τους επί δεκαετίες δεσμεύοντας τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή είναι υποχρεωμένη να θεσπίσει κανόνες ειδικά για τις υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες και αυτό διασφαλίζει κυρίως τους ντόπιους παραγωγούς και πωλητές, που με τα σημερινά δεδομένα είναι παντελώς απροστάτευτοι. Εξάλλου η σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας αποτελεί σαφέστατη προεκλογική μας δέσμευση, η οποία επικυρώθηκε από την πλειοψηφία των πολιτών. Ο Δήμος με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Παζαριού προστατεύει ουσιαστικά τους παραγωγούς του νησιού, σε αντίθεση με όσους προσπαθούν να τους παραπλανήσουν με ψευδέστατες ανακοινώσεις που μοναδικό σκοπό έχουν την αποκόμιση πολιτικού οφέλους και σε καμία περίπτωση δεν ενδιαφέρονται για την διατήρηση του Παζαριού υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος του 2017.
  5. Ο Κανονισμός θα εφαρμοστεί και η Δημοτική Αρχή θα προβεί σε κάθε αναγκαία βελτίωσή του εάν αυτό απαιτηθεί κατά την έναρξη εφαρμογής του, πάντα σε συνεργασία με τους παραγωγούς και τους φορείς (Συνεταιρισμοί, Τοπική Κοινότητα, Εγχώριος Περιουσία κ.λπ.), που έχουν εκφραστεί θετικά υπέρ του Κανονισμού.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης