Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών (8) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα  για την ανάγκη περιορισμού  της διασποράς του COVID-19.    την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών (8) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα  για την ανάγκη περιορισμού  της διασποράς του COVID-19.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις θα λαμβάνονται από τον Δήμο μέχρι και την  Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης