Η αλήθεια για τα αδέσποτα ζώα στα Κύθηρα

Η αλήθεια για τα αδέσποτα ζώα στα Κύθηρα

Η Δημοτική Αρχή συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια με την ιδιώτη κτηνίατρο κα. Κατερίνα Σταθάτου, σε σταθερή ετήσια βάση, με στόχο τη νόμιμη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και τη διενέργεια των στειρώσεων. Μέχρι σήμερα η κα. Σταθάτου έχει υπογράψει 5 συμβάσεις με το Δήμο ως ακολούθως:

  • 2016: 4.500€
  • 2017: 4.500€
  • 2018: 7.983€
  • 2019: 9.523,08€
  • 2020: 10.842,56€

Από τα ανωτέρω ποσά έχει εξοφληθεί προς την κα. Σταθάτου το σύνολο αυτών καθώς και ο πρώτος λογαριασμός της σύμβασης του 2020, ύψους 6.460,40€. Για το έτος 2020, ο δεύτερος λογαριασμός ύψους 4.361,08€ ενταλματοποιήθηκε στις 15-09-2020 με το 309 χρηματικό ένταλμα. Η ενταλματοποίηση μιας δαπάνης απαιτεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του δικαιούχου, το οποίο εξαρτάται από ζητήματα διαδικαστικά αλλά και φόρτου εργασίας του μοναδικού υπαλλήλου της ταμειακής υπηρεσίας, ο οποίος παράλληλα πραγματοποιεί και τις πάσης φύσεως εισπράξεις στο Ταμείο του Δήμου. Τα απαιτούμενα παραστατικά για την εξόφληση δεν ήταν όλα σε ισχύ με αποτέλεσμα να ζητηθεί από την κα. Σταθάτου η έκδοση νέων όπως προβλέπεται στο Νόμο. Όταν η κα. Σταθάτου προσκόμισε τα νέα δικαιολογητικά, ο σχετικός κωδικός από τον οποίον θα πληρωνόταν η δαπάνη είχε πλέον μηδενιστεί, καθώς η συγκεκριμένη δαπάνη καλύπτεται από ίδια τακτικά έσοδα του Δήμου, τα οποία το έτος 2020 ήταν ελάχιστα λόγω της πανδημίας. Ο αρμόδιος υπάλληλος, εκ παραδρομής, προχώρησε στην εξόφληση της κας. Σταθάτου από λάθος λογαριασμό με αποτέλεσμα η κα. Σταθάτου να επιστρέψει τα χρήματα την επομένη ημέρα, γεγονός για το οποίο ο αρμόδιος υπάλληλος την ευχαρίστησε. Στη συνέχεια, και ενώ στον κωδικό των ιδίων εσόδων υπήρχε διαθέσιμο το σχετικό ποσό, ο ταμίας του Δήμου προχώρησε την διαδικασία της πληρωμής, ωστόσο εν τω μεταξύ η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα της κας. Σταθάτου είχε λήξει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πειραιά, προφανώς λόγω λειτουργίας με μειωμένο προσωπικό εξαιτίας της πανδημίας, καθυστέρησαν πολύ στο να εκδώσουν τη νέα ενημερότητα ενώ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με το λογιστή της κας. Σταθάτου προκειμένου να υπερκεραστεί το πρόβλημα. Τελικά, η έκδοση της ενημερότητας καθυστέρησε πολύ, με αποτέλεσμα να λήξει το οικονομικό έτος 2020 και η σχετική υποχρέωση να μεταφερθεί στον προϋπολογισμό του 2021.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ο Δήμος δεν είχε καμία πρόθεση να μην εξοφλήσει την κα. Σταθάτου. Εξάλλου το 60% της σύμβασής της του 2020 είχε ήδη εξοφληθεί και το 40% που δεν πληρώθηκε εντός του 2020 θα πληρωθεί μόλις εγκριθεί ο Προϋπολογισμός του 2021, με την προσκόμιση προφανώς όλων των νομίμων δικαιολογητικών.

Σημειώνουμε ότι το Δημοτικό Ταμείο διαθέτει μόνο έναν υπάλληλο, που διενεργεί ταυτόχρονα τόσο τις πληρωμές των περίπου 650 ενταλμάτων ετησίως, όσο και τις εισπράξεις των τελών και λογαριασμών καθώς και των εκατοντάδων ρυθμίσεων οφειλών και ως εκ τούτων αντίστοιχα περιστατικά, αν και μεμονωμένα, έχουν ωστόσο συμβεί και στο παρελθόν (και όχι μόνο στο Δήμο Κυθήρων) και είναι γνωστά σε όσους συναλλάσσονται με δημόσιους φορείς.

Η πληρωμή των ενταλμάτων συνιστά μια απόλυτα υπεύθυνη εργασία και για τη διενέργειά της ο αρμόδιος υπάλληλος φέρει τεράστια ευθύνη αναφορικά με την ύπαρξη όλων των νόμιμων δικαιολογητικών που προσκομίζονται στο Δήμο από τους δικαιούχους. Η διενέργεια έστω και μιας μικρής σε αξία πληρωμής χωρίς την τήρηση του συνόλου της προβλεπόμενης διαδικασίας συνιστά σοβαρή πειθαρχική και ποινική παράβαση και ως εκ τούτου όλες οι πληρωμές ελέγχονται εξονυχιστικά τόσο από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών όσο και από τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να τηρείται στο ακέραιο η νομιμότητα. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο το ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, ουδέποτε μετά το 2014 ακύρωσε χρηματικό ένταλμα του Δήμου μας, εκτός από 2 περιπτώσεις έργων που είχαν δημοπρατηθεί από την προηγούμενη διοίκηση.  

Για το έτος 2021, το ποσό για τη διαχείριση των αδέσποτων είναι 10.000€ το οποίο θα αυξηθεί κατά την επικείμενη πρώτη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και θα ανατεθεί με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν.4412/2016. Εάν η κα. Σταθάτου δεν επιθυμεί να είναι ανάδοχος της υπηρεσίας αυτής για το 2021, θα αναζητηθεί άλλος συνάδελφός της.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης