Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπράτησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Σύνδεση νέων γεωτρήσεων ύδρευσης».

Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπράτησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Σύνδεση νέων γεωτρήσεων ύδρευσης».

Με την υπ’ αρίθμ. 14/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπράτησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού “Σύνδεση νέων γεωτρήσεων ύδρευσης“ η 11/02/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο τόπο, με τους ίδιους όρους.
Δείτε τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης