Ψηφίστηκαν ο Προϋπολογισμός, το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Κυθήρων για το έτος 2021

Ψηφίστηκαν ο Προϋπολογισμός, το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Κυθήρων για το έτος 2021

Με δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης που έγιναν την Τρίτη 29/12/2020, υπερψηφίστηκαν ο Προϋπολογισμός, το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ – Πίνακας Στοχοθεσίας) του Δήμου Κυθήρων για το έτος 2021 καθώς και άλλα τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Ο Προϋπολογισμός του 2021 είναι ακόμα ένας αναπτυξιακός προϋπολογισμός που περιλαμβάνει δεκάδες σημαντικά έργα και πολλές χρηματοδοτήσεις που με σκληρή δουλειά και μεθοδικό προγραμματισμό η Δημοτική Αρχή έχει φέρει στο νησί μας. Η συνήθης κριτική των αντιπολιτεύσεων περί δήθεν έλλειψης οράματος και μη αναπτυξιακών στοχεύσεων αναιρείται και διαψεύδεται από την ίδια την πραγματικότητα, δηλαδή από τα εργοτάξια και τις δημοπρασίες των έργων που είναι συνεχείς αλλά και από το τεράστιο και πρωτοφανές για την ιστορία και τα δεδομένα του Δήμου μας ποσό εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων έργων που ξεπερνά τα 31,5 εκατομμύρια Ευρώ.

Τα έργα που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 έχουν συνολικό εγκεκριμένο ύψος χρηματοδότησης 31.525.227€, εκ των οποίων τα 27.311.906€ προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής. Περιλαμβάνονται επίσης έργα χρηματοδοτούμενα από τα προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ΠΔΕ, LEADER, από το Πράσινο Ταμείο και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Πολλά από τα έργα αυτά ήδη εκτελούνται (οδοποιία, ύδρευση, αναπλάσεις, διαχείριση απορριμμάτων κ.λπ.) και τα υπόλοιπα είναι είτε υπό δημοπράτηση είτε υπό τελική ωρίμανση.

Κατά το 2021, η Περιφέρεια ενέκρινε ακόμα δύο νέα έργα για τα Κύθηρα: α) Αντιπλημμυρικά έργα Κυθήρων με π/υ 750.000€ και β) Αναστήλωση και ανάδειξη Αγγλικού Σχολείου Κάτω Χώρας Μυλοποτάμου με π/υ 225.000€. Τα έργα της Περιφέρειας εντάσσονται στους προϋπολογισμούς των Δήμων με το ποσό της ετήσιας κατανομής, το οποίο αναπροσαρμόζεται μόλις υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση κάθε έργου και έχουν μια πολύμηνη διαδικασία ωρίμανσης, δημοπράτησης και έναρξης κατασκευής.

Οι νέες εγγραφές έργων εξ ιδίων εσόδων του Δήμου (επιπλέον των ανωτέρω ποσών) αφορούν σε οδοποιία, νέες παιδικές χαρές, ύδρευση, νέα δίκτυα φωτισμού, πλακοστρώσεις στο Κάτω Χωρίο Ποταμού, εκτεταμένες εργασίες αναπλάσεων στο Καψάλι και την Καρβουνάδα κ.λπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο 2020, παρά τα τεράστια προβλήματα που επέφερε στη λειτουργία του Κράτους και των Δήμων η κρίση του κορωνοϊού (υποχρεωτική τηλεεργασία, άδειες ειδικού σκοπού, μεγάλη περίοδος καθολικού lock down, μεγάλη μείωση των εσόδων των Δήμων κ.λπ.), ο Δήμος Κυθήρων ολοκλήρωσε 22 δημοπρατήσεις έργων και προμηθειών όπως νέες παιδικές χαρές, συντήρηση Δημαρχείου, Κτηνιατρείου και πρώην Επαρχείου, έργα ύδρευσης και οδοποιίας, ανάπλαση Τοιχίου Αγ. Πελαγίας, νέα ψηφιακά υδρόμετρα, γήπεδο μπάσκετ Βιαραδίκων, Seatracks, συντήρηση σχολείων, αγροτική οδοποιία κ.λπ. συνολικού προϋπολογισμού 3,7 εκατομμυρίων Ευρώ.

Η σταδιακή ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με νέο προσωπικό (ήδη προσελήφθη μόνιμος Μηχανολόγος, αναμένεται η πρόσληψη μόνιμου Χημικού Μηχανικού και εγκρίθηκε η πρόσληψη Αρχιτέκτονα και Πολιτικού Μηχανικού για το 2021) σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Νόμου 4674/20, δίνουν στο Δήμο μας βελτιωμένες δυνατότητες στην ωρίμανση έργων. Ολοκληρώθηκαν, έτσι, οι μελέτες για την ανάδειξη του κτηριακού συγκροτήματος Βιτζαμανείου Σχολής-Αστυν. Τμήματος στη Χώρα καθώς και των Κτηρίων Κοινότητος Μητάτων (Κοινοτικό, ΔΣ και αύλειοι χώροι), που αμφότερα θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ» και θα αποκτήσουν πολιτιστική χρήση. Εντός ολίγων μηνών θα έχουν ολοκληρωθεί οι οριστικές μελέτες για το Θέατρο Ποταμού (μετά από μια μακρά διαδικασία δημοπράτησης), ενώ στον προϋπολογισμό του 2021 προβλέπονται κωδικοί για μελέτες οδοποιίας, φωτισμού, ύδρευσης και αντιπλημμυρικών έργων.

Επιπλέον, στον Προϋπολογισμό του 2021, προβλέπονται κωδικοί στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, όπως η σταθερή χρηματοδότηση του Παιδικού Σταθμού με 100.000€ από το Δήμο, το επίδομα των αγροτικών ιατρών σε Κύθηρα και Αντικύθηρα, αλλά και αυξημένο ποσό για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε σχέση με το 2020, προκειμένου να ενισχυθούν οι ευπαθείς οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Εκ μέρους της μείζονος μειοψηφίας δεν παρουσιάστηκε καμία εναλλακτική πρόταση για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό. Αντίθετα, σύσσωμη η Αντιπολίτευση υπερψήφισε την εναλλακτική πρόταση της ελάσσονος μειοψηφίας, συνολικού ύψους 57.000€ (επί Προϋπολογισμού σχεδόν 14 εκατομμυρίων!). Η εναλλακτική πρόταση περιλάμβανε εγγραφές που εν μέρει έγιναν αποδεκτές από τη Δημοτική Αρχή αλλά και προτάσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν, τουλάχιστον άμεσα, όπως η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για την εσωτερική συγκοινωνία (προέχει η επίλυση νομικών ζητημάτων) ή η πρόβλεψη 15.000€ για τις μελέτες συνεδριακού κέντρου (η προεκτίμηση αμοιβής για τις μελέτες ενός συνεδριακού κέντρου είναι 280.000€ με βάση το Π.Δ. 696/74 όπως ισχύει). Εκ μέρους της Αντιπολίτευσης τέθηκαν ερωτήματα για τις απευθείας αναθέσεις, που έχουν απαντηθεί πολύ διεξοδικά και αναλυτικά με το Δελτίο Τύπου του Δήμου στις 23 Νοεμβρίου. Επιπλέον εκφράστηκαν και απόψεις που απέχουν της αληθείας, όπως επί παραδείγματι το ότι ο δρόμος προς τον Φάρο των Αντικυθήρων διανοίχθηκε χωρίς αδειοδότηση ή ότι οι απευθείας αναθέσεις εκτελούνται χωρίς μελέτες και τεχνικές περιγραφές. Αυτές οι μομφές είναι απόλυτα αναληθείς καθώς ο Δήμος διαθέτει τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις για τα έργα του, ενώ όλες οι δημόσιες συμβάσεις (είτε μέσω απευθείας ανάθεσης είτε μέσω δημοπράτησης) συνοδεύονται από την κατά περίπτωση μελέτη ή τεχνική υπογραφή της αρμόδιας υπηρεσίας, που αποτελεί και υποχρεωτικό συνοδευτικό για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος κάθε σύμβασης.

Ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, από τους 9 δημοτικούς συμβούλους της Δημοτικής Αρχής και για πρώτη φορά πριν αλλάξει ο χρόνος, τουλάχιστον κατά τα τελευταία έτη, με στόχο να εγκριθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση όσο το δυνατόν πιο άμεσα.  

Συνημμένο 1: Εισήγηση Δημάρχου

Συνημμένο 2: Εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις Δήμου Κυθήρων

Συνημμένο 3: Χρηματοδοτημένα έργα Περιφέρειας σε Κύθηρα/Αντικύθηρα

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης