Υπογραφή συμβάσεων από το δήμαρχο Κυθήρων

Υπογραφή συμβάσεων από το δήμαρχο Κυθήρων

Ο Δήμαρχος Κυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης Οδικού Δικτύου» με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 65.000€ και ποσό σύμβασης 49.545,40€ (έκπτωση δημοπράτησης: 24%). Το έργο αφορά στην ανακατασκευή τμήματος του κεντρικού επαρχιακού δρόμου στη θέση «Φριλιγκιάνικα» που έχει υποστεί εκτεταμένη καθίζηση. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 3 μήνες και ανάδοχος ο Χρήστος Μαρασιώνης ΕΔΕ. Η χρηματοδότηση προέρχεται εξ ιδίων πόρων του Δήμου.

Επιπλέον, ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης μελετών για σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα στις θέσεις «Αβλέμωνας», «Αγία Πελαγία» και «Πλατειά Άμμος». Η μελέτη έχει προϋπολογισμό 23.808€ και ανάδοχος είναι ο Πολιτικός Μηχανικός Κων/νος Κουρνιώτης με προθεσμία ολοκλήρωσης την 30/06/2021. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική παρέμβαση του Δήμου μας στον τομέα της αντιπλημμυρικής θωράκισης του νησιού σε σημεία ευάλωτα λόγω παλαιότερων πλημμυρικών φαινομένων. Η χρηματοδότηση της μελέτης προέρχεται από τα τακτικά ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης