Καλωσορίζουμε την ελάσσονα μειοψηφία στην πραγματικότητα!

Καλωσορίζουμε την ελάσσονα μειοψηφία στην πραγματικότητα!

Χρειάστηκαν 15 μήνες για να αντιληφθεί η ελάσσων μειοψηφία τα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου, τα οποία προκαλεί η έλλειψη προσωπικού. Ένα από αυτά είναι και η ουσιαστική αδυναμία καταμέτρησης των ενδείξεων κατανάλωσης των υδρομετρητών στο τέλος κάθε τετραμήνου, δηλαδή στην ώρα τους, γεγονός εξάλλου γνωστό στο νησί εδώ και χρόνια. Και αυτό διότι ο Δήμος διαθέτει μόνο έναν (1) υδρονομέα και δύο (2) υδραυλικούς (ο ένας εκ των οποίων προσλήφθηκε μόλις πριν 20 μέρες) που εκτός από την καταμέτρηση των ρολογιών πρέπει καθημερινά να εποπτεύουν το δαιδαλώδες και προβληματικό δίκτυο ύδρευσης (μήκους άνω των 300 χλμ), τα αντλιοστάσια, τις στάθμες, τους χλωριωτές, τις δεξαμενές, τις γεωτρήσεις κ.λπ., με προτεραιότητα προφανώς σε αυτά.

Συγκεκριμένα:

  1. Οι συγκεντρωτικοί λογαριασμοί έχουν αρχίσει να αποστέλλονται ανά Κοινότητες ήδη από το καλοκαίρι, απλά τώρα η ελάσσων μειοψηφία το «ανακάλυψε». Στις 10-06-2020 βεβαιώθηκε ο πρώτος χρηματικός κατάλογος που αφορούσε στην Κοινότητα Καρβουνάδων και προοδευτικά βεβαιώνονται και αποστέλλονται ειδοποιητήρια πληρωμής για τις υπόλοιπες Κοινότητες. Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση ΔΣ 49/2018 (ΑΔΑ: 6ΦΖΔΩΛΨ-2ΚΜ) ισχύουν τα εξής επί του Κανονισμού Ύδρευσης: «Άρθρο 10 παρ.3 Η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται κάθε τετράμηνο ή σε περίπτωση που τούτο δεν καταστεί εφικτό ετησίως. Πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, καταμέτρηση μπορεί να γίνει και όποτε άλλοτε κριθεί τούτο απαραίτητο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Στις περιπτώσεις διενέργειας καταμέτρησης πέραν του ενός τετράμηνου, (συγκεντρωτική καταμέτρηση), η εκάστοτε ισχύουσα τιμολόγηση που έχει αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο θα εφαρμόζεται επί της τιμής που θα προκύπτει από τη διαίρεση της συνολικής μετρηθείσας κατανάλωσης δια του αριθμού των τετράμηνων που αυτή αφορά (μέσος όρος), για δε τα πάγια θα εξακολουθεί να ισχύει η ανά τετράμηνο χρέωσή τους».
  2. Η χρέωση επί των συγκεντρωτικών λογαριασμών ύδρευσης αφορά τα πραγματικώς καταναλωθέντα κυβικά όπως αυτά καταγράφονται στους υδρομετρητές και δεν είναι πλασματική ούτε κατ΄ εκτίμηση. Μάλιστα, με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ., ουσιαστικά υπάρχει και οικονομική ωφέλεια των δημοτών αφού η τιμολόγηση γίνεται με βάση τον μέσο όρο της κατανάλωσης ανά τετράμηνο και όχι με βάση τον ακέραιο αριθμό των κυβικών της συγκεντρωτικής μέτρησης, προκειμένου οι δημότες να μην κατατάσσονται στις υψηλές χρεώσεις λόγω της αδυναμίας της υπηρεσίας να πραγματοποιήσει μετρήσεις ανά τετράμηνο.
  3. Η καταμέτρηση των 4.500 περίπου υδρομετρητών του δικτύου ύδρευσης των Κυθήρων είναι αδύνατον να πραγματοποιείται ανά τετράμηνο λόγω έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού. Αυτό είναι γνωστό εδώ και χρόνια και η ελάσσων μειοψηφία οφείλει να το γνωρίζει. Για τον λόγο αυτό, η Δημοτική Αρχή έχει καταφέρει να χρηματοδοτήσει μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων, έργα πολλών εκατομμυρίων Ευρώ με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δικτύων και των υποδομών της ύδρευσης και ειδικότερα την παροχή δυνατότητας έκδοσης των λογαριασμών στην ώρα τους. Το έργο των νέων ψηφιακών υδρομετρητών που χρηματοδοτείται με 1.750.000€ από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και θα αρχίσει να υλοποιείται αμέσως μετά τις γιορτές (η σύμβαση έχει ήδη υπογραφεί και τα νέα υδρόμετρα μεταφέρονται στα Κύθηρα) θα λύσει οριστικά αυτό το πρόβλημα, αφού πλέον η έκδοση λογαριασμών θα γίνεται με ψηφιακό τρόπο, ενώ παράλληλα θα μπει τάξη και στην αναρχία που επικρατεί σήμερα με τους αναλογικούς και πεπαλαιωμένους υδρομετρητές. Είναι ένα έργο ουσίας, που δυστυχώς η ελάσσων μειοψηφία καταψήφισε. Όπως καταψήφισε και ολόκληρο τον Προϋπολογισμό μέσα στον οποίο υπάρχουν πολλά έργα για την ύδρευση και έργα που θα μειώσουν τα λειτουργικά κόστη του δικτύου προκειμένου πράγματι να μπορέσουμε μελλοντικά να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη, όπως π.χ. τα έργα αξιοποίησης ΑΠΕ στο δίκτυο ύδρευσης προκειμένου να μειωθούν οι καταναλώσεις της ΔΕΗ στα αντλιοστάσια και τις γεωτρήσεις κ.λπ.
  4. Σε ό,τι αφορά τη μείωση των τελών ειδικότερα, το θέμα έχει εξαντληθεί. Το Δελτίο Τύπου της 09/11 απαντά σε όλες τις μομφές και αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, με τρόπο τεκμηριωμένο και με στοιχεία. Ωστόσο, η ελάσσων μειοψηφία δείχνει να μην αντιλαμβάνεται ότι παρά την πανδημία, η υπηρεσία ύδρευσης τους Δήμου όπως και όλες οι ανταποδοτικές υπηρεσίες, συνέχισαν και συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, παρέχουν δηλαδή τις υπηρεσίες ύδρευσης, καθαριότητας, δημοτικού φωτισμού κ.λπ. στους δημότες, δεν διέκοψαν ούτε ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Τα έργα ύδρευσης εκτελούνται, οι βλάβες αποκαθίστανται, οι καμένοι λαμπτήρες αντικαθίστανται, ο χριστουγεννιάτικος στολισμός τοποθετήθηκε, τα απορριμματοφόρα πραγματοποιούν την αποκομιδή κ.λπ. Όταν οι πολίτες απολαμβάνουν των ανταποδοτικών υπηρεσιών οφείλουν να καλύπτουν και τις υποχρεώσεις τους σε δημοτικά τέλη. Εκτός αν η ελάσσων μειοψηφία έχει κάποιον άλλο τρόπο να μας προτείνει προκειμένου και οι ανταποδοτικές υπηρεσίες να συνεχίσουν να λειτουργούν και οι δημότες να μην πληρώνουν. Διότι καλές οι προτάσεις για μείωση τελών, σίγουρα ακούγονται ευχάριστα, αλλά θα πρέπει όσοι κάνουν τέτοιες προτάσεις να μας πουν πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και οι δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών με μειωμένα έσοδα. Σε διαφορετική περίπτωση οι προτάσεις αυτές είναι μάλλον «φούσκες» και γράφονται μόνο για λόγους στείρας αντιπολίτευσης. Προτείνουμε μάλιστα στην ελάσσονα μειοψηφία να σταματήσει τις εύκολες πλειοδοσίες και τις ανεδαφικές συγκρίσεις με άλλους Δήμους που διαθέτουν περισσότερο προσωπικό και ευκολότερο δίκτυο από το δικό μας. Τέτοιες συγκρίσεις δεν αποδεικνύουν τίποτε.
  5. Σε ό,τι αφορά τα ΚΥΕ, για όσο διάστημα αυτά είναι κλειστά λόγω της πανδημίας δεν χρεώνονται ούτε με τέλη παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων (αφού δεν έχουν εισπράξεις και συνεπώς οι σχετικές δηλώσεις είναι μηδενικές), ούτε όμως με τέλη κατανάλωσης νερού αφού δεν καταναλώνουν νερό.
  6. Η Δημοτική Αρχή είναι θετική στην θέσπιση νέου προγράμματος ρύθμισης οφειλών όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ωστόσο, όπως τόνισε ο Δήμαρχός μας σε χθεσινή (24-11) τηλεδιάσκεψη που είχε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη και τους Δημάρχους της Αττικής, η ρύθμιση των 120 δόσεων θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις: να δίνει ανάσα σε όσους αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πληρωμής, αλλά να μην αποτελέσει άλλοθι ή «επιβράβευση» για τους συστηματικούς και κατ΄ επιλογήν οφειλέτες που καίτοι έχουν αποδεδειγμένη οικονομική δυνατότητα, εντούτοις οφείλουν τεράστια ποσά στους Δήμους επί σειρά ετών, αν όχι δεκαετιών. Και σύμφωνα με την απάντηση του Υφυπουργού στον Δήμαρχό μας, αυτό ακριβώς θα γίνει. Η ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα ενέχει δικλείδες ασφαλείας, εισοδηματικά κριτήρια, συσχέτιση του αριθμού των δόσεων με το ύψος της οφειλής, ελάχιστη καταβολή κ.λπ.

Η ελάσσων μειοψηφία θα πρέπει να απαντήσει σε ένα ουσιαστικό ερώτημα. Γιατί καταψήφισε τον Προϋπολογισμό ενώ γνώριζε ότι μέσα σε αυτόν υπάρχουν εγγραφές έργων στην ύδρευση που όχι μόνο εκσυγχρονίζουν και αναβαθμίζουν το δίκτυο, αλλά αποτελούν και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την μελλοντική μείωση των τελών (νέοι μετρητές, αξιοποίηση ΑΠΕ στις καταναλώσεις κ.λπ.) ζήτημα που τελευταία έχει γίνει «αντιπολιτευτική καραμέλα». Εάν αυτά τα έργα δεν ολοκληρωθούν, τότε τόσο στην ύδρευση όσο και στα έσοδα του Δήμου θα μπει οριστική «τελεία και παύλα». Ελπίζουμε η ελάσσων μειοψηφία να μην συμβάλει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης