Πρόταση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα LEADER κατέθεσε το Λιμενικό Ταμείο

Πρόταση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα LEADER κατέθεσε το Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης στην Πρόσκληση «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”».

Η πρόταση με τίτλο «Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων» έχει συνολικό προϋπολογισμό 218.600€.

Η πρόταση προβλέπει την υλοποίηση δράσεων με σκοπό την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ασφάλειας για τους χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα η πρόταση αναβάθμισης των υποδομών του ΔΛΤ Κυθήρων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Συστήματα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε χώρους που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου και συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών -ειδικά τους θερινούς μήνες- με συνέπεια οι υφιστάμενοι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης να υπερχειλίζουν τακτικά με απορρίμματα, δημιουργώντας ανθυγιεινές και αντιαισθητικές συνθήκες.
  2. Σύγχρονους Πυλώνες Ηλεκτροδότησης και Υδροδότησης Σκαφών (pillars), οι οποίοι θα εγκατασταθούν στις βασικές λιμενικές υποδομές για την εξυπηρέτηση των σκαφών, τόσο των διερχομένων όσο και των επαγγελματιών αλιέων που ελλιμενίζονται σε αυτές.
  3. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Προβολής Λιμενικών Υποδομών, μέσω του οποίου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα έχει σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα για τις θέσεις ελλιμενισμού και την δυνατότητα να προβάλλει μέσω διαδικτύου πληροφορίες για την διαθεσιμότητα θέσεων και άλλων υπηρεσιών σε κάθε ενδιαφερόμενο.

4.Εξοπλισμό για τον χώρο αναμονής επιβατών στο Λιμάνι Διακοφτίου, ώστε να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί απολύτως λειτουργικός τόσο για τους θερινούς όσο και για τους χειμερινούς μήνες.

Η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση του ΔΛΤ αξιοποιούν κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα, τόσο εθνικών όσο και ευρωπαϊκών πόρων, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η μεθοδική δουλειά φέρνει αποτελέσματα.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ

Δημήτριος Ι. Καλλίγερος

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης