Ιδρύεται Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στα Κύθηρα

Ιδρύεται Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στα Κύθηρα

Με κατεπείγουσα συνεδρίαση, που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση email, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο η ίδρυση διθέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στα Κύθηρα, από το σχολικό έτος 2021-22. Η ίδρυση του νέου Δημοτικού Σχολείου αποτελούσε πάγιο αίτημα της Δημοτικής μας Αρχής ήδη από το 2015, καθώς ο αριθμός των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες είναι σημαντικός. Με την ίδρυση του Ειδικού Δ.Σ. αποδεικνύεται στην πράξη η ύπαρξη ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής στο νησί μας καθώς στο νέο σχολείο θα φοιτήσουν μαθητές πολλών οικογενειών, που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, όπως (ενδεικτικά) αυτισμό, δυσλεξία, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, δυσαριθμησία, αναπτυξιακή αφασία, δυσκολίες λόγου και ομιλίας – γλωσσικές διαταραχές, οπτικο-κινητικές διαταραχές, βαρηκοΐα, οριακή νοημοσύνη, συμπεριφορικές διαταραχές κ.λπ.

Τις δαπάνες στέγασης και λειτουργίας του νέου Δ.Σ. θα αναλάβει ο Δήμος μας μέσω της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. συμμετείχαν σε πραγματικό χρόνο οι εννέα δημοτικοί σύμβουλοι της Συμπολίτευσης και εκ μέρους της Αντιπολίτευσης μόνο ο κ. Παναγόπουλος Δημήτριος, που πλέον της δικής του (θετικής) ψήφου απέστειλε και τις ψήφους των δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού του, οι οποίες ωστόσο δεν θεωρούνται έγκυρες καθώς στις με τηλεδιάσκεψη συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων το κάθε μέλος δηλώνει την παρουσία του, την ψήφο του και την όποια τοποθέτησή του αυτοπροσώπως και σε πραγματικό χρόνο (real time) και όχι δι΄ αντιπροσώπου (όπως μπορεί να συμβεί στις διά περιφοράς συνεδριάσεις για τις οποίες η Αντιπολίτευση έχει αντιδράσει), όπως εξάλλου αναφέρεται και στο υπ΄ αριθμόν 4019/28-09-2020 ενημερωτικό έγγραφο του Γραφείου Προέδρου Δ.Σ. προς όλους τους αιρετούς του Δήμου μας.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης