Πρόγραμμα δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας από το δήμο Κυθήρων

Πρόγραμμα δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας από το δήμο Κυθήρων

Ο Δήμος Κυθήρων ανακοινώνει την πιλοτική έναρξη Προγράμματος Δωρεάν Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού που έχουν ενταχθεί στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας.

Το Πρόγραμμα Δωρεάν Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα γίνεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κυθήρων από το ορισμένου χρόνου προσωπικό που έχει προσληφθεί στο Δήμο μας μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

 • Διάρκεια προγράμματος: 02/11/2020 – 28/05/2021
 • Διδασκόμενα μαθήματα: Μαθηματικά, Φιλολογικά
 • Χώρος: Δημοτική Βιβλιοθήκη Κυθήρων (Κοντολιάνικα)
 • Ημέρα διδασκαλίας: κάθε Σάββατο, 09:00 – 18:00 (οι ακριβείς ώρες μαθήματος του κάθε μαθητή θα οριστικοποιηθούν με βάση τον αριθμό των αιτήσεων)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Τα τέκνα οικογενειών που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κυθήρων, με τις επιπλέον παρακάτω περιοριστικές προϋποθέσεις:

 • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που δεν θα υπερβαίνει τις 10.000€.
 • Ανεργία τουλάχιστον του ενός εκ των δύο γονέων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.
 • Τυχόν ειδικά οικογενειακά ή ιατρικά ζητήματα θα συνεκτιμηθούν και θα πρέπει να αποδεικνύονται με τις σχετικές βεβαιώσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προς το Δήμο Κυθήρων μέχρι τις 29/10/2020 η οποία θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κυθήρων περί ένταξης στους δικαιούχους του τρέχοντος έτους
 2. Τελευταίο εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 4. Βεβαίωση εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου Κυθήρων
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ
 7. Έκθεση διάγνωσης μαθησιακής δυσκολίας του μαθητή/τριας (εφόσον υπάρχει)
 8. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο εφόσον ο μαθητής/τρια αντιμετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο και σοβαρό πρόβλημα υγείας
 9. Οποιοδήποτε άλλο νόμιμο δικαιολογητικό δύναται να πιστοποιήσει την ένταξη του μαθητή στις ειδικές, ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι αιτήσεις και η παραλαβή κάθε είδους βεβαίωσης ή πιστοποιητικού από το Δήμο θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά λόγω των ειδικών μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού. Η διδασκαλία θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση ατομικής μη χειρουργικής μάσκας προστασίας και με την πιστή τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων.

Το διαθέσιμο επί του παρόντος καθηγητικό προσωπικό αποτελείται από έναν Μαθηματικό και έναν Φιλόλογο και ως εκ τούτου θα καλυφθούν κατ΄ αρχήν οι αιτήσεις που πληρούν σωρευτικά τα ανωτέρω κριτήρια.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κυθήρων, από Τρίτη έως Σάββατο και ώρες 10:00 έως 14:00, υπεύθυνη η κα. Ελένη Φιλίππου, τηλ: 27360 38220

κατεβάστε την αφίσα από εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης