Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Δήμο Κυθήρων

Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Δήμο Κυθήρων

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής 02/10/2020, που έγινε με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου μας στον υπό σύσταση Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΕΥΠΛΟΙΑ» που δημιουργούν από κοινού οι νησιωτικοί Δήμοι της Αττικής, στο πλαίσιο των προβλέψεων του Νόμου 4674/2020.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός είναι ανώνυμη εταιρεία που ενεργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας απαγορεύεται ρητά να συμμετέχουν ιδιώτες. Ο Αν. Οργανισμός, μεταξύ πολλών άλλων, θα μπορεί να αναλάβει τη λειτουργία των υπηρεσιών δόμησης στα νησιά της Αττικής, καθώς όπως είναι γνωστό στις 31-10-2020 λήγει η διοικητική εξυπηρέτηση των νησιών μας από την Πολεοδομία του Δήμου Πειραιά μετά και την παράταση που δόθηκε κατόπιν αιτήματος του Δήμου μας.

Πρόεδρος του Δ.Σ. του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού μέχρι το τέλος του 2023 ορίζεται εκ του Καταστατικού ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, με σύμφωνη ομόφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων και των Δημάρχων της Π.Ε. Νήσων, γεγονός άκρως τιμητικό για το Δήμο μας.

Σημειώνεται ότι οι δύο παρατάξεις της Αντιπολίτευσης ψήφισαν «παρών», τόσο στο συγκεκριμένο θέμα, όσο και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για τον τρόπο της συνεδρίασης, καίτοι ήταν αυτές που ζητούσαν επιμόνως την πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης. Επί του θέματος αυτού θα υπάρξει νέο δελτίο τύπου.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης