Ορκωμοσία νέου υπαλλήλου στο Δήμο μας

Ορκωμοσία νέου υπαλλήλου στο Δήμο μας

Ορκίστηκε το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον του Δημάρχου και ανέλαβε υπηρεσία αυθημερόν ο νέος μόνιμος υπάλληλος Μιχαήλ Διαμαντάκης, επιτυχών της προκήρυξης 10Κ/2018 του ΑΣΕΠ, ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών. Η προκήρυξη 10Κ/2018 του ΑΣΕΠ ήταν η πρώτη στα σχεδόν 20 χρόνια λειτουργίας του Δήμου που αφορούσε τη στελέχωση των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών με νέο προσωπικό.

Ο νέος υπάλληλος θα στελεχώσει την Τεχνική Υπηρεσία στον κρίσιμο τομέα των μηχανολογικών εφαρμογών (ύδρευση, τηλεχειρισμοί κ.λπ.) όπου υπήρχε τεράστια έλλειψη.

Από την ίδια προκήρυξη αναμένεται και η πρόσληψη ενός μόνιμου Χημικού Μηχανικού, απαραίτητου για τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού και των υπό δημοπράτηση αφαλατώσεων.

Με σταθερά βήματα στελεχώνουμε το Δήμο μας με νέο εξειδικευμένο προσωπικό, ικανό να ανταποκριθεί τόσο στις σύγχρονες ανάγκες διοίκησης, όσο και στην διαχείριση της καθημερινότητας και των πολλών και σημαντικών έργων που έχουμε χρηματοδοτήσει και εκτελούμε.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης