Πίνακας κατάταξης πρόσληψης ατόμων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων

Πίνακας κατάταξης πρόσληψης ατόμων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση 3484/26-08-2020 πρόσληψης δυο (2) ατόμων πλήρους απασχόλησης για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021 για την κάλυψη αναγκών στην καθαριότητα σχολικών μονάδων του δήμου Κυθήρων.

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης