Δελτίο τύπου 8/9/2020

Δελτίο τύπου 8/9/2020

Ο Δήμαρχος Κυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης υπέγραψε την σύμβαση για το έργο με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ”. Η σύμβαση ανέρχεται σε 1.671,148,00€ με το Φ.Π.Α. και ανάδοχος του έργου, μετά από διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ανεδείχθη η εταιρεία Θ-Φ Α.Τ.Ε.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», μετά την απόφαση μεταφοράς του από τον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των Υποδομών των Δικτύων Ύδρευσης» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση των δράσεων εκσυγχρονισμού και αυτοματοποίησης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου με την υλοποίηση συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού για το εσωτερικό τμήμα του δικτύου. Το σύστημα που αφορά στο κεντρικό δίκτυο, τις δεξαμενές και τις γεωτρήσεις υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 1.981.396,00€ και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Στο πλαίσιο του έργου θα αντικατασταθεί το σύνολο των υδρομετρητών με σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές ενώ θα εγκατασταθούν Σταθμοί Διαχείρισης Πίεσης και Σταθμοί Μέτρησης Ποιότητας και Πίεσης. Με τους νέους ψηφιακούς μετρητές, θα είναι εφικτή η αυτοματοποιημένη συλλογή των καταναλώσεων γεγονός που θα δώσει την δυνατότητα στον Δήμο, παρά την έλλειψη προσωπικού, να εκδίδει στον προβλεπόμενο χρόνο τους λογαριασμούς ύδρευσης, ζήτημα που παραμένει άλυτο για σχεδόν 20 χρόνια. Το έργο αφορά στην τοποθέτηση μετρητών και στα Αντικύθηρα.

Η υλοποίηση του έργου θα επιλύσει τα σημαντικά προβλήματα υπερπιέσεων που παρουσιάζονται σε συγκεκριμένες ζώνες του δικτύου λόγω του έντονου ανάγλυφου και των μεγάλων υψομετρικών διαφορών καθώς και το μεγάλο πρόβλημα του μη τιμολογούμενου νερού, το οποίο κατά κύριο λόγο οφείλεται στο παλαιό και χαμηλής ακρίβειας μετρητικό σύστημα σε επίπεδο καταναλωτών που έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλες υποεγγραφές, προβλήματα καταμετρήσεων και συχνά φαινόμενα μη εξουσιοδοτημένων παρεμβάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του νέου έργου, το σύστημα ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο στο σύνολο του, με συνέπεια την ασφαλή και συνεχή επίβλεψη των κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (ποιοτικά χαρακτηριστικά, παροχές, στάθμες, πιέσεις, καταναλώσεις κλπ), τον άμεσο εντοπισμό και περιορισμό των απωλειών, την μείωση των αντλούμενων ποσοτήτων νερού και την μείωση του κόστους λειτουργίας του δικτύου.

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές, σχεδόν  4.000.000,00€, όπως και τόσες άλλες που έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια, είναι προϊόν μεθοδικού σχεδιασμού, συστηματικής δουλειάς και αρμονικής συνεργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής και τους τεχνικούς συμβούλους του Δήμου μας. Με αφορμή τις προσκλήσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για έργα ύδρευσης, ο Δήμος μας προετοιμάζει την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για νέα έργα ύδρευσης σύμφωνα με τα πορίσματα του Master Plan διαχείρισης υδατικών πόρων που πλέον διαθέτουμε και αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για το νησί μας και την υδρευτική πολιτική του Δήμου στις επόμενες δεκαετίες. Οι προτάσεις αυτές εκτός από έργα υποδομής θα περιλαμβάνουν και την υλοποίηση σύγχρονων ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα επιτρέπουν στους δημότες να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωσή τους και τους λογαριασμούς ύδρευσης.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης