Έναρξη Λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού

Έναρξη Λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός του Δήμου Κυθήρων θα ξεκινήσει κανονικά τη λειτουργία του

την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης