Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων

Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων

Από την έναρξη της πανδημίας στη Χώρα μας (Μάρτιος 2020) μέχρι και σήμερα, η Κυβέρνηση έχει προβεί στη λήψη αποφάσεων για μια σειρά ζητημάτων της καθημερινότητας προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του θανατηφόρου ιού. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα ήταν πρωτόγνωρα αλλά άκρως απαραίτητα από υγειονομικής άποψης. Ένα από αυτά τα μέτρα αφορά και στον τρόπο συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των Περιφερειών (Περιφερειακά Συμβούλια, Δημοτικά Συμβούλια, Οικονομική Επιτροπή, Διοικήσεις ΝΠΔΔ κ.λπ.). Ο Νομοθέτης επικαιροποιώντας και επεκτείνοντας ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις, όρισε ότι: «τα συλλογικά όργανα δύνανται να συνεδριάζουν είτε διά ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) είτε με τηλεδιάσκεψη (με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο) είτε διά περιφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας». Οι τρόποι αυτοί συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων ερείδονται στο άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ όπως κυρώθηκε με το Νόμο 4682/2020 και εξακολουθεί να ισχύει (σχετ. και η από 29-05-2020 εγκύκλιος ΥΠΕΣ). Όπως εξάλλου επισημαίνεται στην εν λόγω εγκύκλιο το πότε και πώς ακριβώς θα αρθούν αυτές οι ειδικές διατάξεις αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΟΔΥ και της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Ο τρόπος της συνεδρίασης ενός συλλογικού οργάνου αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου του.

Στα συλλογικά όργανα του Δήμου συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, και αιρετοί που είτε ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και πρέπει να προστατευθούν από την διασπορά του ιού, είτε δεν είναι εξοικειωμένοι με τη σύγχρονη τεχνολογία. Ουδείς μπορεί να υποχρεώσει τους συναδέλφους αυτούς να μάθουν να χειρίζονται εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης ή να προβούν σε σχετικές δαπάνες προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Εξ αυτού του λόγου ο Νομοθέτης επιτρέπει τις «διά περιφοράς» συνεδριάσεις που είναι απόλυτα νόμιμες, στις οποίες ο κάθε αιρετός μπορεί να ψηφίσει είτε με email είτε τηλεφωνικά προς τον πρόεδρο του οργάνου είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Επισημαίνεται ότι στις «δια περιφοράς» συνεδριάσεις ο κάθε αιρετός έχει δικαίωμα να εκφράσει οποιαδήποτε άποψη, γνώμη και κρίση επί ενός εκάστου εκ των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και αυτό να καταγραφεί επίσημα στα πρακτικά, όπως εξάλλου γίνεται. Συνεπώς ούτε η Δημοκρατία βάλλεται από αυτόν τον τρόπο λήψης αποφάσεων, ούτε φυσικά η γνώμη και άποψη των αιρετών περιορίζεται.

Η προστασία της δημόσιας υγείας τίθεται ως κορωνίδα κάθε είδους δημόσιας πολιτικής και απόφασης, ειδικά μέσα στην κρίση της πανδημίας, που τις τελευταίες ημέρες δυστυχώς γιγαντώνεται. Δεν έχουμε επανέλθει στην κανονικότητα, ο κορωνοϊός είναι εδώ και είναι θανατηφόρος. Το να επιλέγουν ορισμένοι να αντιπολιτεύονται σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο αναφορικά με το αν οι συνεδριάσεις γίνονται με τηλεδιάσκεψη ή «δια περιφοράς» είναι τουλάχιστον ανεύθυνο, τη στιγμή μάλιστα που παρατηρούμε μια εκκωφαντική σιωπή για όλες τις αναπτυξιακές δράσεις και πρωτοβουλίες του Δήμου (έργα, δημοπρασίες, επιχειρησιακοί σχεδιασμοί κ.λπ.)

Θυμίζουμε τέλος, ότι όλοι οι αιρετοί έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων (για τα οποία ζήτησαν την ψήφο των πολιτών), ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αυτές διεξάγονται και ότι η επαναλαμβανόμενη μη συμμετοχή των αιρετών στα συλλογικά όργανα συνεπάγεται πειθαρχικές κυρώσεις.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης