Χρήση ατομικής μάσκας προστασίας

Χρήση ατομικής μάσκας προστασίας

Ανακοινώνεται ότι η χρήση ατομικής μάσκας προστασίας καθίσταται πλέον υποχρεωτική για κάθε πολίτη που εισέρχεται στο ΚΕΠ Ποταμού, στο Δημαρχείο και στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η μάσκα πρέπει να φέρεται από όλους ανεξαιρέτως και σύμφωνα με τις υγειονομικές υποδείξεις των αρμοδίων.

Ο Δήμος μας, ωστόσο, προτρέπει εκ νέου τους δημότες να εξυπηρετούνται είτε με ηλεκτρονική αίτηση (μέσω email) είτε με τηλεφωνικό ραντεβού, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Πολίτες που θα προσέρχονται στις δημοτικές υπηρεσίες χωρίς να φέρουν ατομική μάσκα προστασίας δεν θα γίνονται δεκτοί.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης